Godziny otwarcia i opłaty za wstęp

luty & marzec: poniedziałki, wtorki & środy zamknięte