Ochrona danych

W naszych wskazówkach dotyczących ochrony danych znajdą Państwo następujące informacje:

Nasze dane kontaktowe oraz ogólne informacje w sprawie przetwarzania przez nas danych

Nazwa i dane kontaktowe administratora

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH Stauffenbergallee 2a 01099 Dresden

reprezentowana przez dyrektora zarządzającego dr. Strieflera

tel. +49 351 56391-1001

faks +49 351 56391-1009

service@schloesserland-sachsen.de  

Więcej informacji: https://www.schloesserland-sachsen.de/en/legal-notice/

Dane kontaktowe zakładowego inspektora ochrony danych ze strony administratora

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH (Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego)

Zakładowy inspektor ochrony danych

Stauffenbergallee 2a

01099 Dresden

Datenschutz@schloesserland-sachsen.de 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest z reguły stosunek umowy, który dochodzi do skutku w wyniku rezerwacji imprezy lub zamawiania rocznej karty. Przesyłanie materiałów informacyjnych i newsletterów odbywa się na podstawie wyraźnej zgody, która może być przez Państwa w dowolnym momencie wycofana ze skutkiem na przyszłość. Dane zebrane na jej podstawie przestaną być od tej chwili przetwarzane.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe są przez nas usuwane z chwilą, kiedy cel przechowywania danych zostanie spełniony i żadne regulacje ustawowe nie będą zezwalały czy wymagały ich dalszego przechowywania.

Nasze źródła danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą w pierwszym rzędzie od samych osób, których dane dotyczą, na przykład w przypadku

 • użytkowników naszej witryny internetowej przesyłających informacje, takie jak adres IP, do naszego serwera stron internetowych,
 • osób zainteresowanych naszymi materiałami informacyjnymi lub ofertami,
 • klientów udzielających nam zlecenia lub zawierających z nami umowę,
 • przedstawicieli prasy otrzymujących od nas materiały informacyjne, notatki prasowe, stanowiska w określonych sprawach itp.,
 • dostawców realizujących zgodne z umowami dostawy towarów lub usługi itp.

Tylko w wyjątkowych przypadkach przetwarzane przez nas dane osobowe mogą pochodzić od osób trzecich, na przykład wówczas, kiedy dana osoba działa w imieniu osoby trzeciej.

Konkretne kategorie, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • użytkownicy naszej witryny internetowej,
 • zainteresowane strony,
 • przedstawiciele prasy,
 • klienci oraz
 • dostawcy.

W zależności od kategorii danych przetwarzamy dane osobowe 

w następujących celach:

Dane użytkowników: Danych osobowych użytkowników naszej witryny internetowej (na przykład adresu IP) nie możemy przyporządkować żadnej określonej osobie.

Dane osób zainteresowanych / dane przedstawicieli prasy: Przetwarzanie danych, które zostaną nam przekazane w ramach zapytania, odbywać się będzie tylko zgodnie z umową w zamierzonym celu.

Dane klientów: Dane naszych klientów przetwarzamy w celu realizacji umowy lub na podstawie udzielonej przez nich zgody. Dotyczy to także działań przygotowawczych, koniecznych w związku z wykonaniem czynności przedumownych (np. w ramach sporządzania i negocjowania ofert).

Dane dostawców / dane partnerów handlowych: Dane naszych dostawców i partnerów handlowych przetwarzamy w celu realizacji umowy lub na podstawie udzielonej przez nich zgody. Dotyczy to także działań przygotowawczych, koniecznych w związku z wykonaniem czynności przedumownych (np. w ramach sporządzania i negocjowania ofert).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane lub w inny sposób przesyłane osobom trzecim tylko wówczas, kiedy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy (np. w związku z opracowaniem Państwa zlecenia) lub w celach rozliczeniowych (np. realizacja płatności przy nabywaniu towarów czy usług), kiedy podstawą przekazywania / przesyłania danych będą nasze prawnie uzasadnione interesy, a Państwa przeciwstawne interesy nie będą nadrzędne lub udzielą Państwo na to wcześniej skutecznej zgody. Do kategorii odbiorców mogą należeć: 

 • usługodawcy (wydawnictwa, drukarnie, organizatorzy imprez itp.)
 • dostawcy usług wysyłkowych, dostawcy
 • dostawcy usług płatniczych, banki

Przetwarzanie danych przy wysyłce newslettera

Istnieje możliwość zaprenumerowania bezpłatnego newslettera na naszej stronie lub w ramach przesłanego nam zapytania. Podczas rejestrowania się do newslettera są nam przekazywane dane z maski wprowadzania. Chodzi przy tym o

 • adres e-mail

Poprzez nasz formularz zmian mogą Państwo poza tym dobrowolnie wprowadzić poniższe dane.

 • firma
 • zwrot grzecznościowy
 • tytuł
 • imię
 • nazwisko

Przy rejestrowaniu się do Newslettera zbierane są ponadto następujące dane:

 • adres IP użytkownika oraz
 • data i godzina rejestracji.

Służy to zapobieganiu nadużywania usług czy adresu e-mail osoby, której dane dotyczą. Rejestrowanie się do naszego Newslettera odbywa się w ramach tzw. modelu double-opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji otrzymują Państwo e-mail, w którym poprosimy o potwierdzenie zgłoszenia. Potwierdzenie to jest konieczne, aby uniemożliwić zgłaszanie się z podawaniem obcych adresów e-mail. W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych oraz podawana informacja odsyłająca do niniejszej deklaracji ochrony danych. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Dane zostaną usunięte z chwilą, kiedy przestaną być potrzebne do przesyłania newslettera, w przypadku rezygnacji lub wyrażenia sprzeciwu wobec nadsyłania newslettera. 

Przechowujemy adresy e-mail wyłączone z przetwarzania przez okres do trzech lat na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby móc wykazać, że dana zgoda została nam w minionym czasie udzielona.

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć prenumeratę newslettera. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

Przetwarzanie danych przy konkursach z nagrodami i akcjach promocyjnych

Jeżeli uczestniczą Państwo w konkursie z nagrodami na naszej witrynie internetowej, zbieramy od Państwa te dane, które są niezbędne do udziału w konkursie. Należą do nich z reguły: imię i nazwisko, e-mail, adres pocztowy. Dane te przetwarzamy w celu umożliwienia Państwu udziału w danym konkursie oraz powiadomienia drogą e-mailową w przypadku wygranej. Państwa adres jest nam potrzebny, aby w razie wygranej móc Państwu przesłać nagrodę. Nasze ogólne warunki udziału w konkursach z nagrodami można znaleźć tutaj.

Przetwarzanie danych w sklepie online

Formularze zamówień na witrynach internetowych

Aby uzyskać informacje / materiały / bilety, muszą zostać zebrane dane potrzebne do wysyłki. Dane te zbierane są zawsze w celu realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe przekazane nam przy składaniu zamówienia wykorzystywane są w następujący sposób:

 • analiza do wewnętrznych celów statystycznych,
 • optymalizacja korzyści dla użytkownika (np. jeżeli prześlą nam Państwo informację lub w przypadku udzielania odpowiedzi po złożeniu zamówienia),
 • działania marketingowe (np. newsletter), o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

Zakup Karty Krainy Zamków schlösserlandKARTE

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w szczególności Państwa dane kontaktowe, aby móc zrealizować złożone zamówienie. W celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej (także na przykład wartości NPS) możemy pozyskiwać informacje od zewnętrznych usługodawców. Jeżeli za pośrednictwem formularza zamówienia schlösserlandKARTE zarejestrują się Państwo również do naszego newslettera, przy zakupie schlösserlandKARTE na 1 rok otrzymają Państwo po upływie roku e-mail z informacją o aktualnych ofertach dotyczących schlösserlandKARTE.

Obsługa reklamacji / akcje wymiany schlösserlandKARTE

Przy obsłudze reklamacji / akcjach wymiany schlösserlandKARTE Państwa dane przetwarzane będą w ramach akcji wymiany wyłącznie dla celów księgowych.

Zakup Karty Krainy Zamków schlösserlandKARTE przez aplikację APP schlösserlandCARD

Zamówienie realizowane jest przez zewnętrznego usługodawcę Regiondo.  Obowiązują regulacje ochrony danych Regiondo. Można je znaleźć tutaj. Regiondo dostarcza przez interfejs informację o przeprowadzonej transakcji zakupu.

Korzystanie z aplikacji APP schlösserlandCARD

Założyć profil. Jeżeli założą Państwo profil w aplikacji APP schlösserlandCARD, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.  W dowolnym momencie po rejestracji na portalu klientów mogą Państwo mieć wgląd do zapisanych danych, jak również je zmieniać czy usuwać.  Wraz z usunięciem danych w aplikacji usunięta zostanie również zakupiona ewentualnie schlösserlandKARTE. Aby korzystanie ze schlösserlandKARTE było możliwe, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, e-mail) Prawidłowe wprowadzenie danych jest warunkiem, aby korzystanie z osobistej kart oraz innych usług było możliwe. Wszystkie dane osobowe są zbierane i przechowywane wyłącznie w celu indywidualnego korzystania ze schlösserlandKARTE. Usługodawcy IT wspierają nas i są umownie zobowiązani do ochrony danych. 

Check in

Check in za pomocą schlösserlandKARTE w jednej z naszych budowli czy ogrodów związany jest z zapisywaniem danych dotyczących miejsca i czasu, które wykorzystujemy do wewnętrznych analiz. Przy korzystaniu z aplikacji oferujemy funkcję wiadomości Push, korzystanie z której wymaga Państwa zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na funkcję wiadomości Push, będziemy mogli przesyłać informacje o aktualnych terminach i nowościach na Państwa telefon komórkowy. O ich przesłaniu będą Państwo powiadamiani poprzez odpowiednią funkcję telefonu komórkowego. W przypadku skorzystania z tej oferty zapisany zostanie token wiadomości Push dla Państwa urządzenia.

Sprzedaż biletów za pośrednictwem oferentów zewnętrznych

Sprzedaż biletów poprzez Eventim

W celu zorientowanej na usługi sprzedaży biletów na imprezy czy wystawy korzystamy w kilku miejscach ze sprzedaży za pośrednictwem oferenta zewnętrznego Eventim. Obowiązują regulacje ochrony danych Eventim.

Sprzedaż biletów poprzez Etix

W celu zorientowanej na usługi sprzedaży biletów na imprezy czy wystawy korzystamy w kilku miejscach ze sprzedaży za pośrednictwem oferenta zewnętrznego Etix. Obowiązują regulacje ochrony danych Etix

Przetwarzanie danych przy zamawianiu broszur

Nasze broszury można zamówić za pośrednictwem bazy broszur Wolnego Kraju Saksonii. Baza publikacji Wolnego Kraju Saksonii udostępnia w formie elektronicznej szeroki asortyment broszur, ulotek i innych nośników komunikacji kancelarii państwa, wszystkich ministerstw i wielu innych organów, które można zamówić w wydaniu elektronicznym lub drukowanym. Organy, które przekazują swoje publikacje do centralnej bazy publikacji, same dbają o merytoryczną zawartość swojej oferty.

Administratorem przetwarzania danych osobowych w myśl art. 4 nr 7 w połączeniu z art. 13 i art. 17 RODO jest Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dane kontaktowe Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i urzędowych inspektorów ochrony danych można znaleźć pod linkiem: http://www.smi.sachsen.de/kontakt.htm. 

Przetwarzanie Państwa danych realizowane jest przy spełnieniu odpowiednio uzgodnionych wymogów bezpieczeństwa przez usługodawców Saksońskiego Urzędu Informatyki oraz spółki T-Systems International GmbH. Dalsze wskazówki na temat ochrony danych przy zamawianiu broszur poprzez bazę publikacji można znaleźć tutaj.

Przetwarzanie danych w ramach feedbacku od klientów

Państwa dane kontaktowe przetwarzane są, aby móc odpowiedzieć na pytania i feedback z Państwa strony oraz – o ile Państwo sobie tego życzą – umożliwić udział w losowaniu nagród.  

Monitorowanie gości poprzez Netigate

Udział w monitorowaniu gości

Monitorowanie gości na naszych witrynach internetowych udostępniane jest przez Netigate Deutschland GmbH. Dokładne dane na temat ochrony danych przez Netigate można znaleźć tutaj. Dane osobowe przetwarzane są i wykorzystywane tylko w celach odpowiadania na zapytania klientów / nawiązywania kontaktu z klientami. Przechowywanie przez nas danych ma na celu umożliwienie kontaktu.  W ramach monitorowania gości poprzez Nestigate są Państwo o tym informowani i proszeni o udzielenie zgody. 

Udział w konkursie z nagrodami w monitorowaniu gości

W związku z udziałem w konkursie w nagrodami prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz e-maila w celu przesłania ewentualnej nagrody.

Przetwarzanie danych podczas targów, kongresów i imprez

Kontakt z nami można nawiązywać również na targach / kongresach i podczas imprez. Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji i innych materiałów, można na miejscu wypełnić formularz kontaktowy. Dalsze wskazówki dotyczące ochrony danych w związku z osobistym kontaktowaniem się z nami na targach czy podczas imprez można znaleźć tutaj.

Przetwarzanie danych – prasa

W związku ze świadczeniem przez nas usług użyteczności publicznej prowadzimy profesjonalną i strategiczną działalność informacyjno-promocyjną. W tym celu zbieramy i przechowujemy adresy kontaktowe redakcji, dziennikarzy, publicystów i przedstawicieli mediów. Usunięcie adresów kontaktowych z naszego rozdzielnika jest w każdym momencie możliwe poprzez przycisk »Wypisz się» w odpowiednich informacjach medialnych lub odpowiednią informację przesłaną e-mailem na adres presse@schloesserland-sachsen.de.

Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

Do reklamowania swoich ofert SBG wykorzystuje znane platformy społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube, Twitter, Instagram i LinkedIn. Nasza witryna nie korzysta przy tym z żadnych wtyczek mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik korzysta z tych platform, może on uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem linków wyświetlanych na naszej stronie internetowej oraz ew. komunikować się z nami za pośrednictwem tych kanałów. Platformy przetwarzają dane osobowe zgodnie z własnymi warunkami uczestnictwa i zasadami ochrony danych, na które nie mamy wpływu.
Są to przede wszystkim takie dane, jak adres IP, data, godzina i odwiedzana strona. Jeśli w tym czasie użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w danej sieci, operator sieci może przypisać zebrane informacje dotyczące konkretnej wizyty użytkownika do jego osobistego konta. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję za pomocą przycisku „Udostępnij” w danej sieci, informacje te mogą zostać zapisane na osobistym koncie użytkownika i ew. opublikowane. Jeśli użytkownik chce uniknąć bezpośredniego przypisania zebranych informacji do swojego konta, przed kliknięciem na grafikę musi się wylogować. Ponadto istnieje możliwość odpowiedniego skonfigurowania danego konta użytkownika.
Zwracamy uwagę, że możliwe jest przy tym również przetwarzanie danych użytkowników poza Unią Europejską, w szczególności w USA. USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przeciwko temu kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym nie jest wykluczone przetwarzanie, analizowanie i trwałe zapisywanie danych użytkownika na amerykańskich serwerach przez władze USA (np. służby wywiadowcze) w celu monitorowania. Nie mamy żadnego wpływu na takie działania związane z przetwarzaniem danych.
Poniższe sieci społecznościowe są zintegrowane z naszą witryną za pomocą łączy:

Twitter
Posiadamy profil w serwisie Twitter, aby zaprezentować SBG i nasze usługi oraz komunikować się z użytkownikami.  Twitter jest usługą Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy 

YouTube
Posiadamy profil w serwisie YouTube, aby zaprezentować SBG i nasze usługi oraz komunikować się z użytkownikami. YouTube jest usługą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółki zależnej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Polityka prywatności:  https://policies.google.com/privacy 

Facebook
Posiadamy profil na platformie Facebook, aby reklamować nasze produkty i usługi oraz komunikować się z użytkownikiem. Na tej platformie mediów społecznościowych zgodnie z orzeczeniem ETS jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym wspólnie z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Nie jest jednak wykluczone, że przetwarzanie danych przez Facebook Ireland Ltd. odbywa się również za pośrednictwem Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

Facebook jest świadomy wspólnej odpowiedzialności z SBG i opublikował treść porozumienia określającego wzajemne zobowiązania pod następującym adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Po otwarciu naszego profilu na platformie Facebook dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. jako operatora platformy w UE. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, komunikacji, a także sprzedaży i reklamie naszych produktów i usług, które w sposób zanonimizowany są nam udostępniane przez Facebooka. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badania rynku i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Facebook Ireland Ltd. może na przykład wyświetlać użytkownikom spersonalizowane reklamy w obrębie Facebooka i poza nim. Jeżeli w momencie otwarcia strony użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, Facebook Ireland Ltd. może również powiązać dane z odpowiednim kontem użytkownika.
W przypadku nawiązania kontaktu przez użytkownika za pośrednictwem Facebooka dane osobowe wprowadzone przez użytkownika przy tej okazji zostają wykorzystane do przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, o ile zostanie udzielona finalna odpowiedź na zapytanie użytkownika i na przeszkodzie nie będą stały ustawowe obowiązki przechowywania, np. w przypadku późniejszej realizacji umowy. 
Do przetwarzania danych Facebook Ireland Ltd. może również wykorzystywać pliki cookie. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zapisane pliki cookie można również w każdej chwili usunąć. Ustawienia w tym zakresie zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie typu flash nie można zapobiec ich przetwarzaniu poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez odpowiednie ustawienia odtwarzacza Flash Player. Jeśli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to doprowadzić do tego, że nie będzie mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji Facebooka. 
Szczegółowe informacje na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, zapobiegania ich przetwarzaniu oraz usuwaniu danych przetwarzanych przez Facebooka można znaleźć w Zasadach dotyczących danych na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Instagram
Posiadamy profil na platformie Instagram, aby reklamować nasze produkty i usługi oraz komunikować się z osobami zainteresowanymi lub klientami. Na tej platformie mediów społecznościowych jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym wspólnie z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Nie jest przy tym wykluczone, że przetwarzanie danych przez Facebook Ireland Ltd. odbywa się również za pośrednictwem Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.
Z inspektorem ochrony danych Instagrama można się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 
Po otwarciu naszego profilu na platformie Instagram dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. jako operatora platformy w UE.
Nasz uzasadniony interes polega na analizie, komunikacji, a także sprzedaży i reklamie naszych produktów i usług. Te dane użytkownika są wykorzystywane jako źródło danych statystycznych dotyczących korzystania z naszego profilu firmowego na Instagramie. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badania rynku i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Facebook Ireland Ltd. może na przykład wyświetlać użytkownikom spersonalizowane reklamy w obrębie Instagrama i poza nim. Jeżeli w momencie otwarcia naszej strony internetowej użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, Facebook Ireland Ltd. może również powiązać dane z odpowiednim kontem użytkownika. W przypadku nawiązania kontaktu przez użytkownika za pośrednictwem Instagrama dane osobowe wprowadzone przez użytkownika przy tej okazji zostają wykorzystane do przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, o ile zostanie udzielona finalna odpowiedź na zapytanie użytkownika i na przeszkodzie nie będą stały ustawowe obowiązki przechowywania, np. w przypadku późniejszej realizacji umowy.
Do przetwarzania danych Facebook Ireland Ltd. może również wykorzystywać pliki cookie. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zapisane pliki cookie można również w każdej chwili usunąć. Ustawienia w tym zakresie zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie typu flash nie można zapobiec ich przetwarzaniu poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez odpowiednie ustawienia odtwarzacza Flash Player. Jeśli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to doprowadzić do tego, że nie będzie mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji Facebooka. 
Szczegółowe informacje na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, zapobiegania ich przetwarzaniu oraz usuwaniu danych przetwarzanych przez Instagram można znaleźć w Zasadach dotyczących danych na Instagramie: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 

LinkedIn
W celu prezentacji SBG oraz naszych pracowników i kadry kierowniczej posiadamy profil na platformie LinkedIn: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH | LinkedIn. Administratorem danych jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
Polityka prywatności: Polityka ochrony prywatności LinkedIn https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Przetwarzanie danych w aplikacji

Wraz z udostępnieniem aplikacji przetwarzane są następujące dane:

Aplikacja umożliwia wywoływanie informacji dotyczących miejsc turystycznych i specyficznego charakteru zamków, pałaców i ogrodów z centralnego systemu informacyjnego (system redakcyjny). Oferta informacyjna wykorzystuje różne formy (tekst, zdjęcia, mapy, filmy wideo, pliki audio). Wywoływane dane są zapisywane na mobilnym urządzeniu końcowym przesyłającym zapytanie. Wiele treści z systemu redakcyjnego jest wczytywanych już podczas pierwszego uruchomienia aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym. Ponadto informacje dotyczące działania aplikacji mogą być usuwane z mobilnego urządzenia końcowego oraz wywoływane i gromadzone przez centralny system redakcyjny.

Aplikacja przekazuje dane z mobilnego urządzenia końcowego do centralnego systemu informacyjnego, który jest wymagany do wyświetlania danych z systemu redakcyjnego lub do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu informacyjnego.

W celu dostarczania wywoływanych informacji wykorzystywany jest przekazywany adres IP. Adres IP jest technicznie wymagany, aby odpowiedzieć na zapytanie HTTP klienta (aplikacji), tzn. aby dostarczyć treść wywoływanych stron HTML lub plików multimedialnych (zdjęć, plików audio, filmów wideo). Ponadto adres IP nie jest zapisywany ani przekazywany dalej. Jednoznacznie nie dochodzi również do zapisywania adresu IP w plikach dziennika serwera.

Wraz z instalacją aplikacji zostaje przypisany i zapisany na mobilnym urządzeniu końcowym unikalny, niemożliwy do śledzenia, zanonimizowany numer identyfikacyjny. Ten zanonimizowany numer identyfikacyjny jest używany dla prawidłowego działania systemu oraz analizy w odniesieniu do oferty informacyjnej. 

Podczas dostępów do systemu centralnego są gromadzone i przetwarzane następujące dane:

 • data i godzina dostępu
 • nazwa / ID wywołanej informacji / plik
 • zanonimizowany, niemożliwy do śledzenia numer identyfikacyjny

Dane gromadzone w celu administracji systemu są przechowywane centralnie na serwerze internetowym w pliku dziennika i usuwane po 60 dniach.

Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego (SGB) pragnie stale ulepszać ofertę informacyjną oraz przekazywać informacje na temat efektów tej oferty. Z tego powodu dostępy do centralnego systemu redakcyjnego są gromadzone w zanonimizowanej formie w odniesieniu do wykorzystywania oferty informacyjnej w banku danych i analizowane w celach statystycznych.

Dla celów statystyki użytkowania analizowane są następujące dane:

 • data i godzina dostępu
 • nazwa / ID wywołanej informacji / plik
 • język wybrany w aplikacji
 • zanonimizowany, niemożliwy do śledzenia numer identyfikacyjny
 • zainteresowania zaznaczone przez użytkownika (np.: zainteresowanie sztuką kulinarną lub średniowieczem)
 • informacje na temat podróży (np.: region Saksonia i auto elektryczne)
 • oceny gier (5 gwiazdek za wycieczkę)
 • listy ulubionych (miejsc i doświadczeń), które zostały zgromadzone przez użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Wsparcie dla działania aplikacji

Techniczny nadzór nad aplikacją Schlösserland spółki Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego (SBG) jest prowadzony przez firmę Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH (wstawić ogólny adres kontaktowy). Odpowiedzialność redakcyjna spoczywa na spółce Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego (SBG).

 

Przetwarzanie danych w monitoringu wizyjnym

Do ochrony naszych zabytkowych budynków i ogrodów używamy również monitoringu wizyjnego. Piktogramy i teksty informacyjne zgodnie z Art. 13 RODO odnoszą się do pomieszczeń, budynków i ogrodów, które monitorujemy pod nadzorem wideo. Osoby, których dane dotyczą, otrzymują również informację o tym, kto jest odpowiedzialny za monitoring, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej odbywa się monitoring oraz jak długo nagrania wideo są przez nas przechowywane.
W przypadku monitoringu wizyjnego rejestrowane są tylko dane obrazu z przyporządkowaniem do daty i lokalizacji kamery.

Częściowo korzystamy również z usług dostawców do obsługi systemów nadzoru wideo. W ramach dochodzeń kryminalnych poszczególne nagrania wideo przekazujemy właściwym organom ścigania, takim jak policja czy prokuratura.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f), c), e) RODO w połączeniu z § 161 ust. 1, 163 ust. 1, 3 StPO.

 

Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W niniejszej deklaracji ochrony danych informujemy Państwa zgodnie z art. 13 RODO, jak przetwarzamy dane, które stanowią lub mogą stanowić dane osobowe. Przysługują Państwo w związku z tym następujące prawa:

Prawo do informacji

Maja Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy dane, które Państwa dotyczą. Jeżeli ma to miejsce, wówczas mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do dalszych informacji zgodnie z art. 15 RODO. W tej sprawie mogą się Państwo do nas zwracać za pośrednictwem poczty lub drogą e-mailową, podając niezbędne dane potrzebne do Państwa identyfikacji.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo ponadto prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych, które Państwa dotyczą. 

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków art. 17 RODO. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są warunki art. 18 RODO. 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, które zostały nam przez Państwa udostępnione, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, o ile spełnione są warunki art. 20 RODO. 

Prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Jeżeli w wyjątkowych przypadkach przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo w każdej chwili prawo złożenia u nas sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. 

Prawo do wycofania udzielonej zgody

Mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej przez siebie zgody na zbieranie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji łącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z profilowaniem – i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest jednak przez nas realizowane.

Dobrowolność udostępniania danych

Jeżeli udostępnianie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawowych lub postanowień umownych, przy zbieraniu danych udzielamy zawsze odpowiedniej informacji w tej kwestii. Przy zawieraniu umowy niektóre Państwa dane są jednak niezbędne. 

Prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo w dowolnym momencie prawo złożenia skargi w organie nadzorczym ochrony danych Państwa miejsca pracy, zamieszkania czy pobytu w obrębie UE.

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Saksoński Inspektor Ochrony Danych
Kontor am Landtag
Devrientstraße 5
01067 Dresden

Zakres przetwarzania danych osobowych poprzez naszą witrynę internetową

Zbieramy i korzystamy z danych osobowych użytkowników w ramach użytkowania naszej witryny internetowej tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udostępniania funkcjonalnej witryny internetowej oraz jej treści i oferowanych usług. 

Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików dziennika

Pliki dziennika serwera

Przy otwieraniu strony internetowej nasz system z przyczyn technicznych automatycznie zbiera dane i informacje. Dane te zbierane są tylko w razie potrzeby, w przypadku konkretnej analizy ataków czy błędów, a po zakończeniu analizy usuwane. Chodzi przy tym o:

 • zapytanie dostępowe na serwer z adresem URL
 • adres przeglądarki
 • adres IP

Pliki dziennika dla wyszukiwanych słów

W przypadku korzystania z funkcji wyszukiwarki, która jest udostępniona na naszej witrynie internetowej, zapisujemy wszystkie słowa wprowadzone do wyszukiwarki z adresem IP szukającego poprzez rozszerzenie wyszukiwania TYPO3. Z danych tych korzystamy w razie potrzebny do wewnętrznych statystyk oraz do uniemożliwiania ataków wykorzystujących luki bezpieczeństwa. Adres IP jest po 10 dniach anonimizowany.

Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, kontakty e-mailowe, przesyłanie faksem i kontakt telefoniczny

Na naszej witrynie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, które mogą być wykorzystywane do elektronicznego kontaktowania się z nami w różnych sprawach i w związku z różnymi tematami. Oprócz danych, które podają Państwo w formularzu kontaktowym, zapisywany jest adres IP i czas zapytania. Dane zostają usunięte z chwilą, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. 

Używanie plików cookie

Po otwarciu poszczególnych stron mogą być stosowane tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Gdy użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany przez jego przeglądarkę. Ten plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wejścia na stronę internetową. Oprócz tego możliwe jest wykorzystywanie technologii śledzenia od dostawców zewnętrznych w celu prezentacji oferty ich usług, ciągłego ich ulepszania oraz wyświetlania reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkowników. W takim przypadku poprzez baner cookie od Usercentrics jednoznacznie prosimy użytkownika o wyrażenie zgody, którą może on w każdej chwili odwołać w polityce prywatności (korzystanie z plików cookie) ze skutkiem na przyszłość. Zgoda użytkownika jest przez nas przechowywana – dane te są usuwane po 3 latach. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie ustawione za zgodą użytkownika pozostają na jego urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym usługodawcom (dostawcom zewnętrznym) rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).  

Google Analytics

Ta witryna internetowa używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. (»Google«). Google Analytics używa plików cookie, zapisanych na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z tej witryny. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z tej witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przesyłane są na jeden z serwerów Google w USA i tam zapisywane. Przed zapisaniem Państwa adres IP skracany jest o ostatnie miejsca, dzięki czemu jednoznaczne przyporządkowanie go do Państwa osoby przestaje być możliwe. Google używa tych informacji w celu analizy Państwa korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dla właściciela witryny na temat aktywności na witrynie oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. W razie potrzeby Google przekazuje te informacje osobom trzecim, o ile wynika to z przepisów ustawowych lub jeżeli na zlecenie Google dane te przetwarzane są przez osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Instalowanie plików cookie może zostać przez Państwa uniemożliwione przez odpowiednie ustawienie oprogramowania w swojej wyszukiwarce. Wskazujemy przy tym jednak, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane. Korzystając z tej witryny internetowej, deklarują Państwo udzielenie zgody na opracowywanie Państwa danych zebranych przez Google w opisany sposób i do podanych wyżej celów. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie, odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do wyszukiwarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Z usługi Google Analytics korzystamy ponadto, aby wyłącznie w celach statystycznych analizować dane pochodzące z AdWords i pliku cookie DoubleClick oraz danych funkcji reklamowych Google. Analizę tę mogą Państwo w dowolnym momencie dezaktywować, otwierając następujący link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.

Remarketing Google AdWords / śledzenie konwersji:

Nasza witryna internetowa korzysta ponadto z usługi Google AdWords. Google AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (»Google«). Za pomocą funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej witryny internetowej ogłoszenia reklamowe na innych witrynach w obrębie sieci reklamowej Google (na samej witrynie Google, tzw. »ogłoszenia Google« lub na innych witrynach) oparte na ich zainteresowaniach.  

W przypadku usług Google, takich jak AdWords, DoubleClick dla wydawców, AdExchange i AdSense to Google odpowiada za przetwarzanie danych, ponieważ wykorzystuje w tym celu własne dane użytkownika.

Przegląd informacji, w jaki sposób Google chroni i przetwarza konkretnie Państwa dane, można znaleźć tutaj i tutaj.

W ramach tzw. śledzenia konwersji po kliknięciu na ogłoszenie włączone przez Google na Państwa komputerze / urządzeniu końcowym zainstalowany zostanie plik cookie. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i tym samym nie służą do identyfikacji użytkownika.

Dostosowane do zainteresowań ogłoszenia w Google oraz dostosowane do zainteresowań ogłoszenia Google w sieci internetowej (w ramach sieci reklamowej Google) można dezaktywować na swojej przeglądarce, klikając na link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en, a następnie na przycisk »Wył.«.

Google DoubleClick (łącznie z SafeFrame i tagami wydawcy):

Za pomocą usługi / platformy DoubleClick oferowanej przez Google Inc. (Google) emitowana przez reklamodawców, dostosowana do zainteresowań reklama jest dostarczana na witryny internetowe wydawców, realizowana, zarządzana i optymalizowana. W tym celu wstawiane są pliki cookie. W ramach korzystania z DoubleClick używamy również funkcji Google tagi wydawcy, dzięki czemu możliwe jest optymalne dopasowanie targetowania do treści witryny, a także funkcji Google SafeFrame do optymalizacji dostarczania reklam. 

Dostosowane do zainteresowań ogłoszenia Google mogą Państwo dezaktywować w swojej przeglądarce, klikając pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en w podpunkcie »Ustawienia dezaktywacji« na link »Dezaktywuj« lub – o ile korzystają Państwo z przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Internet Explorer – dezaktywując plik cookie DoubleClick poprzez zainstalowanie oferowanego pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en rozszerzenia dla swojej przeglądarki.

GA Audience

Nasza witryna internetowa korzysta z GA Audience, usługi firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej GA Audience). GA Audience używa miedzy innymi plików cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze oraz pozostałych urządzeniach mobilnych (np. smartfonach, tabletach itd.) i umożliwiają analizę korzystania z odpowiednich urządzeń. Dane analizowane są w tym przypadku częściowo interoperacyjnie między urządzeniami. Google Audience uzyskuje przy tym dostęp do plików cookie utworzonych w ramach korzystania z Google AdWords i Google Analytics. W ramach korzystania z tej usługi dane, takie jak w szczególności adres IP i aktywność użytkownika, mogą być przekazywane na jeden z serwerów firmy Google Inc. i tam zapisywane. W razie potrzeby Google Inc. przekazuje te informacje osobom trzecim, o ile wynika to z przepisów ustawowych lub jeżeli dane te przetwarzane są przez osoby trzecie. Zbieranie i przekazywanie danych osobowych (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych może zostać przez Państwa uniemożliwione przez dezaktywację wykonania Java-Script w swojej przeglądarce lub zainstalowanie narzędzia typu NoScript. Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google, odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), pobierając i instalując dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) wtyczkę do wyszukiwarki. Dalsze informacje o ochronie danych przy korzystaniu z GA Audience można pobrać pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

Sesyjny plik cookie TYPO3 

Na naszej witrynie internetowej używamy sesyjnego pliku cookie TYPO3 w celu zapisywania Państwa ustawień filtrowania do ponownego otwarcia naszej witryny. Używane do tego dane nie są danymi osobowymi, nie są anonimizowane, a po zakończeniu sesji (ostateczne zamknięcie witryny internetowej) zostają usunięte.

Przyciski z nazwami sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Google+ lub ich logotypami

Witryna internetowa zawiera jedynie przyciski z nazwami sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Google+ lub ich logotypami. Przyciski te to kwalifikowane linki do danych sieci społecznościowych. Poprzez kliknięcie na przycisk użytkownik zostaje przekierowany za pomocą linku do danej sieci społecznościowej. Ponadto wysłany zostaje również link odwiedzanej strony w celu udostępniania jej w sieciach społecznościowych. Za pośrednictwem tych przycisków nie są zbierane dane osobowe użytkownika ani nie są one przekazywane do operatorów sieci społecznościowych.

Zewnętrzny dostawca treści: YouTube

Przy aktywacji filmów wideo włączonych do naszych stron na bazie kanału na YouTube »Saksońska Kraina Zamków« zwracamy uwagę Państwa na to, że kwestie ochrony danych objęte są zakresem wytycznych o korzystaniu z danych firmy Google umieszczonych pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Należy zwracać uwagę, jakie informacje ujawniają Państwo na tych kanałach, umieszczając w nich swoje komentarze. Są one widoczne dla innych odwiedzających stronę oraz dla administratorów. W związku z tym, że są to strony ogólnie dostępne, informacje udostępniane przez Państwa na stronie stanowią dane publiczne. Oznacza to, że komentarz może zostać użyty także poza YouTube. Warto mieć na uwadze, że informacje te mogą być indeksowane przez wyszukiwarki łącznie z Google.

Administratorzy naszego kanału YouTube nie analizują tych danych ani obecnie, ani nie będą ich analizować w przyszłości, dane te nie są też gromadzone w żadnym innym miejscu. Statystyki, które YouTube udostępnia administratorom, wyprowadzane są w zagregowanej formie i nie pozwalają administratorom pozyskiwać na tej podstawie żadnych danych osobowych.

Szyfrowanie witryny internetowej

Witryna internetowa, a tym samym przekazywanie danych za jej pomocą jest zaszyfrowane wg standardu SSL (protokół HTTPS).

Hosting witryny internetowej i aplikacji APP schlösserlandCARD

Przetwarzanie danych odbywa się u nas w dużym stopniu przy udziale dostawców usług hostingowych, którzy udostępniają nam przestrzeń do przechowywania oraz zdolności przetwarzania danych w swoich centrach informatycznych. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi wytycznymi.  Naszym dostawcą usług hostingowych jest spółka Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH. Wszelkie informacje na temat ochrony danych w spółce Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH można znaleźć tutaj.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (państwa poza UE)

Z reguły dane osobowe są przetwarzane w obrębie Unii Europejskiej. Jeśli w wyjątkowych przypadkach nie będzie to możliwe, poinformujemy o tym użytkownika lub poprosimy o jego zgodę. Z kontrahentami zawierane są umowy, które mają na celu zagwarantowanie europejskiego poziomu ochrony danych. Jeśli nie istnieją inne podstawy prawne, stosuje się wówczas Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej (europa.eu).