Od věže k věži
S mapou a dalekohledem

Výhled z vyvýšeného místa lidi fascinoval odjakživa. Důležité budovy stavěli na kopcích nejen kvůli bezpečí, ale i proto, aby se mohli aspoň trochu přiblížit k nebi. Na této trase získáte impozantní přehled o Sasku-Zemi zámků z ptačí perspektivy. Přejeme vám hodně zábavy a nezapomeňte si vzít dalekohled!

Pevnost Königstein (A)

Jako koruna z kamene se tyčí pevnost Königstein. 240 metrů vysoko nad Labem se může návštěvník oddávat výhledům, které sahají až za Saské Švýcarsko. Ze východního skalního výběžku »Königsnase« (Králův nos) lze spatřit v dáli také vrcholky Českého Švýcarska. Směrem na západ je za dobréo počasí vidět až k televizní věži v Drážďanech. Dobýt můžete pevnost pěšky nebo panoramatickým výtahem. Kromě výhledu můžete nahoře obdivovat i nejhlubší studnu v Sasku a nikdy neporušenou pevnostní architekturu z několika staletí.

Podrobnosti o pevnosti Königstein

Dále na zastávku B - Rezidenční zámek Drážďany, cca 32 km

Residenční zámek Drážďany (B)

Tak trochu jinou perspektivu barokních Drážďan nabízí věž Hausmansturm drážďanského zámku. Z výšky 67 metrů přehlédnete dobře celé město - a občas dohlédnete dokonce až do Saského Švýcarska. Věž je nejstarší dochovanou částí zámeckého areálu. Na zámku se nacházejí slavné sbírky jako například klenotnice Zelená klenba, zbrojnice a Turecká komnata. Kabinet mědirytin představuje různé výstavy grafika fotografií ze svých sbírek.

Podrobnosti o Residenčním zámku Drážďany

Dále na zastávku C - zámek Hartenfels: cca 91 km

Zámek Hartenfels (C)

Kus po proudu Labe se v Torgavě nachází nejstarší dochovaný renesanční zámek v Německu. Areálu o čtyřech křídlech dominuje strážní věž z první poloviny 16. století. Spojuje pozdně gotickou stavbu z albrechtovského období se stavbou Johanna Friedricha z raně renesanční epochy a nabízí pohádkový výhled na město a širou polabskou krajinu. Za návštěvu stojí také medvědi, kteří jsou dodnes drženi v hradním příkopu. Na zámeckém nádvoří pak stojí návštěvník před pravým mistrovským dílem statiky: velkým točitým schodištěm, postaveným bez podpůrného středního pilíře.

Podrobnosti o zámku Hartenfels

Dále na zastávku D - hrad Gnandstein, cca 84 km

Hrad Gnandstein (D)

Tento hrad je nejlépe dochovaný románský obranný areál v Sasku a jeden z mála rytířských hradů v Německu, který si uchoval ducha dávných časů. Hradní věž, příkop, cimbuří, hradby - pevnost vysoko nad říčkou Wyhra představuje zkamenělý sen všech milovníků středověku. 33 metrů vysoká hradní věž ve vnitřním hradním nádvoří, která je přístupná pro návštěvníky, nabízí báječný výhled na okolí města Kohren a Durynsko.

Podrobnosti o hradu Gnandstein

Dále na zastávku E - zámek Voigtsberg, cca 94 km

Hrad Schönfels (E)

Základní kámen této pyšné stavby byl položen pravděpodobně okolo roku 1200, když kolonizátoři začali osídlovat nové oblasti okolo řeky Pleise. Jen málokde se dochovala tak typická stavba hradu s hradbou a příkopem dokola, předhradím, dolním hradem a jádrem v takové celistvosti a původním stavu jako zde.

Podrobnosti o Burg Schönfels

Dále na zastávku F - zámek Voigtsberg, cca 42 km

Zámek Voigtsberg (F)

První stavební úpravy na území dnešního zámeckého areálu jsou prokazatelné už na začátku 13. století. V takzvané Staré části zámku Voigtsberg očekává návštěvníky Knížecí sál, kaple Sv. Jiřího s díly sakrálního umění a zámecká komnata z roku 1637 s raně barokním trámovým stropem a nástěnnými malbami. V Rytířském sále se dochoval původní strop z tyčí ovinutých lepenicovou hlínou. Stavební úpravy krátce před rokem 1900 pozměnily vnější vzhled hradu. Dnešní vzhled hradu je charakteristický působivou zámeckou věží, která je v současné době restaurována.

Podrobnosti o zámku Voigtsberg