Ochrana osobních údajů

V našich zásadách ochrany osobních údajů najdete následující informace:

Naše kontaktní údaje a obecné informace týkající se toho, jak zpracováváme osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce údajů

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH Stauffenbergallee 2a01099 Drážďany,

kterou zastupuje pan Dr. Striefler

Telefon +49 351 56391-1001

Fax +49 351 56391-1009

service@schloesserland-sachsen.de  

Další informace: https://www.schloesserland-sachsen.de/en/legal-notice/

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů společnosti

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH

Podnikový inspektor ochrany údajů

Stauffenbergallee 2a

01099 Drážďany

Datenschutz@schloesserland-sachsen.de 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Základem pro zpracování osobních údajů je obvykle smluvní vztah, který vzniká na základě rezervace události nebo na základě objednávky roční permanentky. Odesílání informačních materiálů a newsletterů je založeno na výslovném souhlasu, který můžete kdykoli do budoucna odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebudou příslušné údaje dále zpracovávány.

Výmaz a doba ukládání údajů

Osobní údaje smažeme, jakmile pomine účel ukládání a žádná právní úprava neumožňuje nebo vyžaduje další ukládání.

Naše zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí v prvé řadě od samotných dotčených osob, například tak, že

 • nám jako uživatelé našich webových stránek sdělí příslušné informace, například IP adresu, prostřednictvím webového serveru,
 • si u nás jako zainteresované vyžádají informační materiály nebo nabídku,
 • nám jako zákazníci zadají objednávku nebo s námi uzavřou smlouvu,
 • si jako zástupci médií vyžádají informační materiál, tiskové zprávy, prohlášení apod.,
 • nám jako dodavatelé v souladu se smlouvou dodají zboží nebo nám poskytnou služby apod.

Pouze ve výjimečných případech mohou osobní údaje, které zpracováváme, pocházet také od třetích stran, například tehdy, když některé osoba jedná jménem třetí strany.

Konkrétní kategorie, cíle a právní základy pro zpracování osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • uživatelé našich webových stránek,
 • zainteresované strany,
 • zástupci médií,
 • zákazníci a rovněž
 • dodavatelé.

V závislosti na kategorii údajů zpracováváme osobní údaje 

k následujícím účelům:

Údaje o uživatelích: osobní údaje uživatelů našich webových stránek (například IP adresa) nemůžeme přiřazovat konkrétním osobám.

Údaje o zainteresovaných stranách / údaje o zástupcích tisku: v souladu se smlouvou budou zpracovávány pouze údaje odpovídající zamýšlenému účelu, které nám budou sděleny v rámci požadavku.

Údaje o zákaznících: údaje našich zákazníků zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo na základě uděleného souhlasu. Platí to také pro postupy zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření (např. v rámci přípravy a vyjednávání nabídek).

Údaje o dodavatelích / údaje o obchodních partnerech: údaje našich dodavatelů a obchodních partnerů zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo na základě uděleného souhlasu. Platí to také pro postupy zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření (např. v rámci přípravy a vyjednávání nabídek).

Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předávány nebo jinak sděleny třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely plnění předmětu smlouvy (např. pro účely zpracování vaší zakázky) nebo pro účely zaúčtování (např. pro účely zpracování platby při nákupu zboží nebo služeb), pokud existuje oprávněný zájem na předání/sdělení a vaše zájmy nebo základní práva a základní svobody nad ním nepřevažují, nebo pokud jste již dříve udělili svůj souhlas. Kategorie příjemců mohou být následující: 

 • poskytovatelé služeb (nakladatelství, tiskárny, organizátoři apod.),
 • poskytovatelé přepravních služeb, dodavatelé,
 • poskytovatelé platebních služeb, banky.

Zpracování údajů při zasílání newsletteru

Na našich webových stránkách nebo v rámci žádosti máte možnost objednat si bezplatný newsletter. Při přihlášení k odběru newsletteru nám budou předány vaše osobní údaje ze vstupní masky. Jedná se o

 • e-mailovou adresu

Prostřednictvím formuláře změny můžete také dobrovolně zadat následující údaje:

 • společnost,
 • oslovení,
 • titul,
 • jméno,
 • příjmení.

Při přihlášení k odběru newsletteru budou shromažďovány také především následující údaje:

 • IP adresa uživatele a rovněž
 • datum a čas registrace.

Cílem je zabránit zneužití služeb nebo e-mailové adresy dotčené osoby. Přihlášení k odběru našeho newsletteru probíhá prostřednictvím tzv. double opt-in postupu. Znamená to, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nezbytné k tomu, aby se nikdo nemohl přihlásit pomocí cizí e-mailové adresy. V rámci procesu registrace je získán souhlas se zpracováním údajů a je uveden odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů. Údaje budou používány výhradně pro zasílání newsletteru. Tyto údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro zasílání newsletteru zapotřebí nebo pokud bude odběr newsletteru odhlášen nebo bude proti zasílání vznesena námitka. 

Na základě našich oprávněných zájmů navíc po dobu tří let ukládáme e-mailové adresy omezené pro účely zpracování, abychom mohli poskytnout důkaz o tehdejším uděleném souhlasu.

Odběr newsletteru může uživatel kdykoli vypovědět. Za tímto účelem je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz.

Zpracování údajů v souvislosti se soutěžemi a akcemi

Pokud se účastníte výherní soutěže na našich webových stránkách, shromažďujeme od vás osobní údaje potřebné pro vstup do této soutěže. Obvykle se jedná o: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu. Tyto údaje zpracováváme za účelem umožnění účasti v příslušné soutěži a v případě výhry oznámení prostřednictvím e-mailu. Vaši adresu potřebujeme k tomu, abychom vám v případě výhry mohli poslat cenu. Naše všeobecné podmínky účasti v soutěžích najdete zde.

Zpracování údajů v internetovém obchodě

Objednací formuláře na webových stránkách

Pro získání informací/materiálů/vstupenek prostřednictvím SBG musíme shromažďovat osobní údaje potřebné pro zaslání. Tyto údaje jsou shromažďovány pro účely zpracování objednávky a nejsou předávány třetím stranám. Osobní údaje předávané SBG při objednávání budou použity následovně:

 • Vyhodnocení pro interní statistické účely
 • Použití pro účely optimalizace uživatelské přívětivosti (například pokud nám zasíláte informace nebo po procesu objednání odpovídáme na otázky)
 • Použití k marketingovým akcím (např. informační bulletiny), pokud jste poskytli svůj souhlas.

Nákup karty schlösserlandKARTE

Vaše osobní údaje, zejména kontaktní údaje, zpracováváme pro účely vyřízení vaší objednávky. Pro ověření bonity můžeme použít informace (např. tzv. hodnotu skóre) od externích poskytovatelů služeb. Jakmile se prostřednictvím objednacího formuláře karty schlösserlandKARTE přihlásíte také k odběru našeho newsletteru, dostanete při koupi karty schlösserlandKARTE na 1 rok po uplynutí jednoho roku e-mail s odkazem na aktuální nabídky týkající se karty schlösserlandKARTE.

Vyřizování reklamací / výměny karty schlösserlandKARTE

Při vyřizování reklamací / výměn karty schlösserlandKARTE budou zpracovávány vaše údaje výhradně pro účely vedení účetnictví v rámci výměny.

Nákup karty schlösserlandKARTE prostřednictvím aplikace schlösserlandCARD

Objednávku provádí externí poskytovatel služeb Regiondo.  Platí opatření ochrany osobních údajů poskytované společnosti Regiondo. Najdete je zde. Regiono poskytuje informace o procesu nákupu prostřednictvím rozhraní.

Používání aplikace schlösserlandCARD

Vytvoření profilu Pokud si v aplikaci schlösserlandCARD vytvoříte profil, budeme zpracovávat vaše osobní údaje.  Po přihlášení do zákaznického portálu si můžete uložené údaje kdykoli zobrazit, změnit nebo vymazat.  S vymazáním vašich údajů bude v aplikaci vymazána také případně zakoupená karta schlösserlandKARTE. Abyste mohli kartu SchlösserlandKARTE používat, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje (příjmení, jméno, adresa, e-mail). Předpokladem používání osobní karty a využívání dalších služeb je uvedení správných údajů. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze za účelem osobního využívání karty SchlösserlandKARTE. Poskytovatelé IT služeb nás podporují a jsou smluvně zavázáni k ochraně osobních údajů. 

Přihlášení

Při procesu přihlášení pomocí karty SchlösserlandKARTE v některém z našich podniků nebo zahrad se ukládají údaje o místě a času, které se následně používají pro interní hodnocení. Při používání aplikace nabízí funkci push notifikací, která vyžaduje váš souhlas. Pokud jste souhlasili s funkcí push notifikací, můžeme vám zasílat informace o aktuálních událostech a novinkách do mobilního telefonu. Jejich příjem bude ohlášen příslušnou funkcí mobilního telefonu. Pokud nabídku využijete, uloží se token push notifikací vašeho zařízení.

Prodej vstupenek prostřednictvím třetí strany

Prodej vstupenek prostřednictvím společnosti Eventim

Pro prodej vstupenek na akce nebo výstavy využíváme na některých místech prodej prostřednictvím třetí strany, společnosti Eventim. Platí pravidla ochrany osobních údajů společnosti Eventim.

Prodej vstupenek prostřednictvím společnosti Etix

Pro prodej vstupenek na akce nebo výstavy využíváme na některých místech prodej prostřednictvím třetí strany, společnosti Eventim. Platí pravidla ochrany osobních údajů společnosti Etix

Zpracování údajů při objednávání brožur

Naše brožury si můžete objednat prostřednictvím databáze brožur Svobodného státu Sasko. Prostřednictvím databáze publikací nabízí Svobodný stát Sasko širokou řadu brožur, letáků a dalších komunikačních nosičů státní kanceláře, všech ministerstev a mnoha dalších orgánů. Lze je objednat elektronicky nebo v tištěné podobě. Úřady, které zveřejňují své publikace v centrální databázi publikací, se samy starají o svůj obsah.

Správcem osobních údajů na základě článku 4 č. 7 ve spojení s články 13 a 14 nařízení o ochraně osobních údajů je saské státní ministerstvo vnitra. Kontaktní údaje saského státního ministerstva vnitra a inspektora ochrany údajů naleznete pod odkazem: http://www.smi.sachsen.de/kontakt.htm. 

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu se schválenými bezpečnostními požadavky ze strany poskytovatele služeb Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste a rovněž společnosti T-Systems International GmbH. Další informace o ochraně osobních údajů při objednávání brožur přes databanku publikací naleznete zde.

Zpracování údajů při poskytování zpětné vazby od zákazníků

Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a reagovat na vaši zpětnou vazbu, a také pokud se chcete účastnit slosování výher, budeme muset zpracovávat vaše kontaktní údaje.  

Monitorování hostů prostřednictvím společnosti Netigate

Účast na monitorování hostů

Monitorování hostů na našich webových stránkách zajišťuje společnost Netigate Deutschland GmbH. Podrobné informace o ochraně osobních údajů zajišťované společností Netigate naleznete zde. Osobní údaje jsou zpracovávány a používány pouze za účelem zpětné vazby / kontaktu se zákazníkem. Data jsou u SBG ukládána za účelem kontaktu.  V rámci monitorování hostů prostřednictvím společnosti Netigate budete informováni a bude zapotřebí váš souhlas. 

Účast v soutěži v rámci monitorování hostů

Pokud se zúčastníte soutěže, budeme od vás požadovat za účelem zaslání případné výhry vaše jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu.

Zpracování údajů na veletrzích, kongresech a akcích

Kontaktovat nás můžete také na veletrzích/kongresech a akcích. Pokud máte zájem o zasílání informací a dalších materiálů, můžete vyplnit kontaktní formulář na webu. Další informace o ochraně osobních údajů pro osobní kontakt na veletrzích nebo akcích najdete zde.

Zpracování dat v souvislosti s tiskem

Ke splnění naší veřejné zakázky využíváme odborný a strategický styk s tiskem a veřejností. Za tímto účelem shromažďujeme a ukládáme kontaktní adresy redaktorů, novinářů, publicistů a zástupců médií. Vymazání kontaktních adres z našeho seznamu příjemců je možné kdykoli pomocí tlačítka pro odhlášení v příslušné mediální informaci nebo prostřednictvím příslušné poznámky zaslané e-mailem na adresu presse@schloesserland-sachsen.de.

Zpracování dat v kanálech sociálních médi

Společnost SBG využívá k propagaci svých nabídek známé platformy sociálních médií, jako je Facebook, YouTube, Twitter, Instagram a LinkedIn. Naše webové stránky přitom nepoužívají žádné zásuvné moduly (plug-iny) pro sociální média. Pokud jste uživatelem těchto platforem, můžete k nim přistupovat prostřednictvím odkazů uvedených na našich webových stránkách a případně s námi komunikovat prostřednictvím kanálů. Platformy zpracovávají osobní údaje podle vlastních účastnických podmínek a pravidel ochrany údajů, na které nemáme žádný vliv.
To jsou nejprve údaje, jako je IP adresa, datum, čas a navštívená stránka. Pokud je uživatel současně přihlášen ke svému uživatelskému účtu příslušné sítě, může její provozovatel v případě potřeby přiřadit informace shromážděné z konkrétní návštěvy uživatele k jeho osobnímu účtu. Pokud uživatel komunikuje prostřednictvím tlačítka „Sdílet“ příslušné sítě, mohou být tyto informace uloženy v osobním uživatelském účtu uživatele a v případě potřeby zveřejněny. Pokud chce uživatel zabránit tomu, aby byly shromážděné informace přímo přiřazeny k jeho uživatelskému účtu, musí se před kliknutím na grafiku odhlásit. Navíc existuje též možnost příslušný uživatelský účet odpovídajícím způsobem nakonfigurovat.
Upozorňujeme, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii, zejména v USA. USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu údajů. Americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že úřady USA (např. tajné služby) budou vaše údaje na amerických serverech zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.
Do našich stránek jsou prostřednictvím odkazů integrovány následující sociální sítě:

Twitter
Na Twitteru udržujeme online přítomnost, abychom mohli prezentovat SBG a naše služby a komunikovat s vámi.  Twitter je služba poskytovaná společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/en/privacy 

YouTube
Na YouTube udržujeme online přítomnost, abychom mohli prezentovat SBG a naše služby a komunikovat s vámi. YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dceřiné společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy 

Facebook
Na platformě Facebook udržujeme online přítomnost, abychom mohli prezentovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi. Za tuto platformu sociálních médií jsme podle rozhodnutí ESD společně odpovědní se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Nelze však vyloučit, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. Proběhne také přes Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA. Pověřence pro ochranu osobních údajů Facebooku lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

Facebook si je vědom společné odpovědnosti s SBG a zveřejnil obsah smlouvy, ze které vyplývají vzájemné závazky, na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Pokud navštívíte naši online prezentaci na platformě Facebooku, Facebook Ireland Ltd. jako provozovatel platformy v EU zpracovává uživatelská data (např. osobní údaje, IP adresa atd.). Naším oprávněným zájmem je analýza, komunikace, prodej a propagace našich produktů a služeb, které nám Facebook v anonymizované podobě zpřístupňuje. Facebook Ireland Ltd. používá tato data k průzkumu trhu a reklamním účelům a k vytváření uživatelských profilů. Na základě těchto profilů může například Facebook Ireland Ltd. v rámci Facebooku i mimo něj uživatelům na základě jejich zájmů inzerovat. Pokud je uživatel během návštěvy přihlášen ke svému účtu na Facebooku, může Facebook Ireland Ltd. také propojit údaje s příslušným uživatelským účtem.
Jestliže nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Facebooku, použijí se osobní údaje uživatele zadané při této příležitosti pro zpracování žádosti. Údaje uživatele budou vymazány, pokud bude dotaz uživatele s konečnou platností zodpovězen a neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání, jako v případě následného zpracování smlouvy. 
Ke zpracování údajů společnost Facebook Ireland Ltd. mohou být také nastaveny soubory cookie. Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, může instalaci cookies zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Cookies, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Nastavení vždy závisí na příslušném prohlížeči. V případě Flash cookies nelze zpracování zabránit přes nastavení prohlížeče, ale odpovídajícím nastavením Flash playeru. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci cookies, může to vést k tomu, že všechny funkce Facebooku nebudou plně použitelné. 
Bližší informace o činnostech zpracování, jejich znemožnění a o výmazu údajů zpracovávaných Facebookem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Instagram
Na platformě Instagram udržujeme online přítomnost, abychom mohli prezentovat naše produkty a služby a komunikovat se zainteresovanými stranami nebo zákazníky. Za tuto platformu sociálních médií jsme společně odpovědní se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Nelze však přitom vyloučit, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. Proběhne také přes Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.
Pověřence pro ochranu osobních údajů Instagramu lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 
Pokud navštívíte naši online prezentaci na platformě Instagramu, Facebook Ireland Ltd. jako provozovatel platformy v EU zpracovává uživatelská data (např. osobní údaje, IP adresa atd.).
Naším oprávněným zájmem je analýza, komunikace, prodej a propagace našich produktů a služeb. Tato uživatelská data slouží pro statistické informace o využívání přítomnosti naší společnosti na Instagramu. Facebook Ireland Ltd. používá tato data k průzkumu trhu a reklamním účelům a k vytváření uživatelských profilů. Na základě těchto profilů může Facebook Ireland Ltd. v rámci Instagramu i mimo něj uživatelům na základě jejich zájmů inzerovat. Pokud je uživatel během návštěvy přihlášen ke svému účtu na Instagramu, může Facebook Ireland Ltd. také propojit údaje s příslušným uživatelským účtem. Jestliže nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Instagramu, použijí se osobní údaje uživatele zadané při této příležitosti pro zpracování žádosti. Údaje uživatele budou vymazány, pokud bude dotaz uživatele s konečnou platností zodpovězen a neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání, jako v případě následného zpracování smlouvy.
Ke zpracování údajů společnost Facebook Ireland Ltd. mohou být také nastaveny soubory cookie. Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, může instalaci cookies zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Cookies, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Nastavení vždy závisí na příslušném prohlížeči. V případě Flash cookies nelze zpracování zabránit přes nastavení prohlížeče, ale odpovídajícím nastavením Flash playeru. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci cookies, může to vést k tomu, že všechny funkce Facebooku nebudou plně použitelné. 
Bližší informace o činnostech zpracování, jejich znemožnění a o výmazu údajů zpracovávaných Instagramu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 


LinkedIn
Udržujeme online přítomnost na LinkedIn, abychom prezentovali SBG a naše specialisty a vedoucí pracovníky: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH | LinkedIn. Za zpracování dat odpovídá společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.
Zásady ochrany osobních údajů: Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Zpracování dat v aplikaci

Při poskytnutí aplikace jsou zpracovávány následující údaje:

Aplikace nabízí možnost získávání informací o místech zážitků a různých zvláštnostech v zámcích, hradech a zahradách z centrálního informačního systému (redakční systém). Nabídka informací využívá různé formáty (text, obrázek, mapa, video, audio). Získaná data se ukládají na žádajícím koncovém mobilním zařízení. Velké množství obsahu z redakčního systému se do mobilního zařízení načítá již při prvním spuštění aplikace. Kromě toho lze informace o funkcích aplikace z mobilního zařízení vymazat a získávat je z centrálního redakčního systému a ukládat je do něj.

Aplikace přenáší z mobilního zařízení do centrálního informačního systému pouze ty údaje, které jsou nutné pro získání dat z redakčního systému nebo pro správný provoz informační služby.

K doručení požadovaných informací se používá přenášená IP adresa. IP adresa je technicky nezbytná pro zodpovězení HTTP požadavku klienta (aplikace), tedy pro doručení obsahu požadované HTML stránky nebo multimediálního souboru (obrázek, audio, video). IP adresa se dále neukládá ani nepředává. IP adresa se proto výslovně neukládá ani do souborů protokolu na serveru.

Po instalaci aplikace se přidělí jedinečné anonymizované identifikační číslo neumožňující zpětné vysledování, které se uloží v mobilním koncovém zařízení. Toto anonymizované identifikační číslo slouží ke správnému fungování systému a k vyhodnocování s ohledem na nabízené informace. 

Při přístupu do centrálního systému se ukládají a zpracovávají následující údaje:

 • datum a čas přístupu
 • název/ID požadovaných informací / požadovaného souboru
 • anonymizované identifikační číslo, které nelze zpětně vysledovat

Data shromážděná pro administraci systému se ukládají centrálně do souboru protokolu na webovém serveru a po 60 dnech se vymažou.

Společnost Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH (SBG) by ráda neustále zlepšovala nabízené informace a také podávat zprávu o efektu nabídky. Z tohoto důvodu jsou přístupy do centrálního redakčního systému uchovávány v databázi v anonymizované podobě s ohledem na využití nabízených informací a vyhodnocovány pro statistické účely.

Pro statistiky využití jsou dále vyhodnocovány následující údaje:

 • datum a čas přístupu
 • název/ID požadovaných informací / požadovaného souboru
 • vybraný jazyk v aplikaci
 • anonymizované identifikační číslo, které nelze zpětně vysledovat
 • zájmy uvedené uživatelem (např. zájem o kuchyni nebo středověk)
 • cestovní informace (např.: Sasko a e-auto)
 • vyhodnocení her (hodnocení 5 hvězdiček u návštěvnické prohlídky)
 • seznamy „Oblíbené“ (místa a zážitky), které uživatelé shromáždili.

Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Podpora při ovládání aplikace

Aplikace Země zámků společnosti Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH (SBG) je technicky podporována společností Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH (uveďte obecnou kontaktní adresu). Redakční odpovědnost nese společnost Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH (SBG).

 

Zpracovávání dat z videozáznamů

Na ochranu našich historických budov a zahrad, používáme bezpečnostní kamery. Na kamery, v příslušných místnostech, budovách a zahradách, je upozorněno prostřednictvím piktogramů a informačních textů, podle § 13 GDPR . Dotyčná osoba se tak dozví kdo videozáznam pořídil, pro jaké účely a na základě jaké pravomoci i jak dlouho budou záznamy u nás uloženy.
Kamerové záznamy jsou uschovány pouze jako fotografie, ve spojení s datem a pozicí kamery.

K provozu kamerového systému částečně využíváme i externí dodavatele. V rámci trestního vyšetřování předáme jednotlivé záznamy příslušným bezpečnostním složkám jako např. policiji nebo státní obhajobě.

Právním základem je vyhláška č. 6 odst. 1/f), c), e) GDPR ve spojení s §§ 161 odst. 1, 163 odst. 1, 3 StPO.

Vaše práva subjektu údajů

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás v souladu s článkem 13 GDPR informujeme o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Máte přitom následující práva:

Právo na informace

Máte právo od nás bezplatně obdržet potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo na informace o těchto osobních údajích a na další informace podle článku 15 GDPR. Můžete se na nás obrátit s identifikačními údaji potřebnými pro vaši osobu poštou nebo e-mailem.

Právo na opravu

Máte také právo požadovat, abychom neprodleně opravili nepřesné osobní údaje. 

Právo na výmaz

Máte právo požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud je splněn některý z předpokladů článku 17 GDPR. 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud bude splněn některý z předpokladů článku 18 GDPR. 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a pokud jsou splněny podmínky čl. 20 GDPR, máte právo tyto údaje předat jiné osobě, aniž bychom vám v tom bránili. 

Právo na námitku proti zpracování z oprávněných zájmů

Pokud výjimečně zpracováváme osobní údaje z oprávněných zájmů, máte právo vznést kdykoliv námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. 

Odvolání uděleného souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů s účinkem do budoucna. 

Automatizované rozhodování včetně profilování

Máte právo nesouhlasit s rozhodováním založeným výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které pro vás bude mít právní účinky nebo se vás bude dotýkat podobným způsobem. Takové automatizované rozhodování se však neuskutečňuje naším prostřednictvím.

Dobrovolné poskytování údajů

Pokud je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, pak na to při shromažďování údajů obecně upozorňujeme. Kromě toho jsou údaje částečně zapotřebí i pro uzavření smlouvy. 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu se zákonem, máte kdykoli právo si stěžovat u dozorového orgánu pro ochranu údajů v místě vašeho pracoviště, bydliště nebo pobytu v EU.

Naším příslušným dozorovým orgánem je:

Saská kancelář pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese na Landtag
Devrientstraße 5
01067 Drážďany

Rozsah zpracování osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek

Osobní údaje uživatelů shromažďujeme a používáme v souvislosti s využíváním našich webových stránek v zásadě pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zajištění funkčnosti webu a našeho obsahu a služeb. 

Zajištění webových stránek a vytváření protokolových souborů

Protokoly serveru

Při načtení webové stránky náš systém z technických důvodů automaticky zaznamenává údaje a informace. Tyto údaje se shromažďují pouze v případě potřeby, v případě konkrétní analýzy přístupu nebo analýzy chyb a po dokončení analýzy jsou odstraněny. Jedná se o:

 • požadavek na přístup k serveru s adresou URL,
 • adresu prohlížeče,
 • IP adresu.

Protokoly pro klíčová slova

Pomocí funkce vyhledávání na našich webových stránkách ukládáme prostřednictvím rozšíření vyhledávání TYPO3 všechna klíčová slova (textové řetězce) zadaná do vyhledávání spolu s IP adresou vyhledávajícího. Tyto údaje používáme v případě potřeby pro interní statistiky a pro zabránění napadení využitím slabých míst zabezpečení. IP adresy se po 10 dnech anonymizují.

Kontakt přes kontaktní formulář, e-mailové kontakty, odesílání faxů a telefonní hovory

Na našich webových stránkách jsou k dispozici kontaktní formuláře, pomocí kterých nás lze elektronicky kontaktovat s ohledem na různé oblasti a témata. Kromě údajů poskytnutých v kontaktním formuláři se ukládá vaše IP adresa a čas požadavku. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely jejich shromažďování zapotřebí. 

Používání souborů cookie

Při načtení jednotlivých stránek mohou být použity tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení (PC, smartphone, tablet atd.). Pokud navštívíte webovou stránku, může váš prohlížeč uložit soubor cookie. Cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Kromě toho mohou být použity sledovací technologie třetích stran za účelem nabízení a neustálého zlepšování jejich služeb a zobrazování reklamy podle zájmů uživatelů. V takovém případě vás výslovně žádáme o souhlas prostřednictvím nástroje Usercentrics a jeho banneru souhlasu se soubory cookie, který můžete kdykoli odvolat v prohlášení o ochraně údajů (používání souborů cookie) s účinností do budoucna. Váš souhlas uložíme a dotyčné údaje budou po 3 letech vymazány. Některé cookies, které používáme, jsou po ukončení relace prohlížeče, tj. poté, co prohlížeč zavřete, opět vymazány (takzvané relační cookies). Ostatní cookies nastavené s vaším souhlasem zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim poskytovatelům služeb (poskytovatelé třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé cookies).

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou společností Google Inc. (»Google«). Google Analytics používá »cookies«, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte webové stránky. Informace o tom, jak používáte tyto webové stránky (včetně vaší IP adresy), generované soubory cookie, jsou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Před uložením se vaše adresa IP zkrátí o poslední číslice, aby již nebylo možné jednoznačné přiřazení konkrétní osobě. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje v zastoupení společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; mějte však na paměti, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů, které o vás společnost Google získá, a to výše uvedeným způsobem a za výše uvedenými účely. Uživatelé mohou také zabránit shromažďování údajů o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) získávaných soubory cookie společnosti Google a rovněž zpracování těchto údajů společností Google tak, že si do svého prohlížeče stáhnou a nainstalují plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Službu Google Analytics používáme také k vyhodnocení údajů ze služby AdWords a souboru cookie DoubleClick a vyhodnocení údajů o inzertních funkcích Google čistě pro statistické účely. Toto hodnocení můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.

Remarketing Google AdWords / Sledování konverzí:

Naše webové stránky využívají službu Google Adwords. Google AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“). Funkce remarketingu nám umožňuje zobrazovat uživatelům našich webových stránek na jiných webových stránkách v reklamní síti Google (na samotném Googlu, tzv. „reklamy Google“ nebo i jiných webových stránkách) inzerci založenou na jejich zájmech.  

U služeb Google, jako jsou služby AdWords, DoubleClick for Publishers, AdExchange a AdSense, odpovídá za zpracování údajů společnost Google, protože Google za tímto účelem používá vlastní osobní údaje uživatelů.

Přehled o tom, jak společnost Google konkrétně chrání a zpracovává vaše data, naleznete zde a zde.

V rámci tzv. sledování konverzí se do vašeho počítače/koncového zařízení při kliknutí na reklamu Google ukládají soubory cookie. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dnů, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tedy k osobní identifikaci.

Reklamy na Googlu, přizpůsobené vašim zájmům, a rovněž personalizované reklamy Google kdekoli na webu (v reklamní síti Google) můžete ve svém prohlížeči zakázat tím, že na https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en aktivujete „Vypnout“.

Google Doubleclick (včetně SafeFrame a značek Publisher Tag):

Prostřednictvím služby/platformy DoubleClick poskytovatele Google Inc. (Google) zasílají zadavatelé reklamy na webové stránky vydavatelů přizpůsobenou reklamu, spravují ji a optimalizují. Pro tento účel se používají soubory cookie. V rámci používání služby DoubleClick používáme dále také funkce značek Google Publisher Tag, umožňující optimálně přizpůsobit cílení obsahu webových stránek, a používáme také Google SafeFrame k optimalizaci vydávání reklam. 

Personalizované reklamy Google zobrazované ve vašem prohlížeči můžete deaktivovat tím, že na https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en kliknete v nastavení vždy na možnost „Vypnout“ nebo – pokud používáte prohlížeče Google Chrome, Firefox nebo Internet Explorer – zakážete soubor cookie DoubleClick nainstalováním rozšíření pro váš prohlížeč nabízeného na https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.

GA Audience

Naše webové stránky používají službu GA Audience, službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen: GA Audience). GA Audience používá mimo jiné soubory cookie uložené v počítači a dalších mobilních zařízeních (například smartphony, tablety atd.), které umožňují analýzu používání příslušných zařízení. V některých případech jsou data vyhodnocována napříč zařízeními. Google Audience v tomto případě získává přístup k souborům cookie vytvářeným v rámci používání Google AdWords a Google Analytics. V rámci používání mohou být údaje, zejména IP adresy a údaje o aktivitách uživatelů přenášeny na server společnosti Google Inc. a zde ukládány. Společnost Google Inc. může tyto informace předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové údaje zpracovávají třetí strany. Shromažďování a přenosu osobních údajů (zejména vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů můžete zabránit tak, že zakážete spuštění Java Script ve vašem prohlížeči nebo si nainstalujete nástroj jako „NoScript“. Shromažďování údajů generovaných soubory cookie Google a údajů o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a také zpracovávání těchto údajů společností Google můžete zabránit tak, že si pod níže uvedeným odkazem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče. Další informace o ochraně osobních údajů při používání služby GA Audience naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283 

Soubor cookie TYPO3 

Na našem webu používáme soubor cookie relace TYPO3 pro uložení nastavení filtrů, když opakovaně navštěvujete naše webové stránky. Údaje používané pro tento účel nejsou osobní, nejsou anonymizovány a po ukončení relace (konečném zavření webové stránky) jsou smazány.

Tlačítka označená sociálními sítěmi Facebook, Twitter, Google+, resp. jejich logy

Webové stránky obsahují pouze tlačítka označená sociálními sítěmi Facebook, Twitter, Google+, resp. jejich logy. Tlačítka jsou kvalifikovanými odkazy na příslušné sociální sítě. Kliknutí na tlačítko přesměruje uživatele prostřednictvím odkazu na příslušnou sociální síť. Navíc se odešle odkaz, který bude vámi navštívenými webovými stránkami použit pro účely sdílení v sociálních sítích. Osobní údaje uživatele nejsou prostřednictvím tlačítek shromažďovány ani přenášeny provozovatelům sociálních sítí.

Poskytovatel externího obsahu: Youtube

Upozorňujeme vás na to, že při aktivaci videí vložených na naše webové stránky na základě našeho Youtube kanálu „Sasko – Země zámků“ přecházíte do oblasti působnosti směrnic užívání údajů společnosti Google, které naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Věnujte pozornost informacím, které uvádíte v komentářích na těchto kanálech. Ty jsou viditelné ostatním návštěvníkům i správcům webových stránek. Vzhledem k tomu, že stránky jsou obecně přístupné, pak se informace, které na stránkách sdílíte, stávají veřejnými údaji. To znamená, že váš komentář může být použit také mimo Youtube. Mějte na paměti, že tyto informace mohou indexovat vyhledávače včetně Googlu.

Správci našeho kanálu na YouTube tyto údaje v současnosti ani v budoucnosti nebudou vyhodnocovat ani zaznamenávat. Statistiky, které Youtube poskytuje správcům, se zobrazují agregovaně a neumožňují správcům vyvozovat závěry o osobních údajích.

Šifrování webových stránek

Webové stránky a tím pádem i přenosy údajů realizované jejich prostřednictvím jsou šifrovány podle standardu SSL (protokol HTTPS).

Hosting webových stránek a aplikace schlösserlandCARD

Naše zpracování dat probíhá do značné míry za účasti tzv. poskytovatelů služeb shromažďování informací, kteří nám ve svých výpočetních střediscích poskytují úložný prostor a kapacity zpracování a podle našich pokynů také zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení.  Naším poskytovatelem služeb pro shromažďování informací je společnost Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH. Veškeré informace o ochraně údajů společností Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH naleznete zde.

Předání osobních údajů do třetí země (ostatní země EU)

Osobní údaje jsou zpravidla zpracovávány v rámci Evropské unie. Pokud to ve výjimečných případech nebude možné, budeme vás informovat nebo vás požádáme o souhlas. Se smluvními partnery uzavíráme smlouvy, abychom tím zaručili evropskou úroveň ochrany údajů. Pokud neexistují jiné právní základy, použijí se standardní smluvní doložky (SCC) |  Evropská komise (europa.eu).