odcisk dla aplikacja krainy zamków

Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o.o. pożytku publicznego
Stauffenbergallee 2a
01099 Dresden
telefon +49 351 56391-1001
faks +49 351 56391-1009
service@schloesserland-sachsen.de 
www.schloesserland-sachsen.de

Dyrektor zarządzający Dr. Christian Striefler
Sąd Rejonowy w Dreźnie HRB 31354
NIP UE: DE 226 047154
Odpowiedzialność merytoryczna spoczywa na dyrektorze zarządzającym dr Christianie Striefler.

Logo Schlösserland Sachsen
Środek ten jest współfinansowany z dochodów podatkowych na podstawie budżetu przyjętego przez członków Saksońskiego Landtagu.
Logo TMGS
Link of webit: http://www.webit.de/

Wykorzystywane obrazy, teksty, dokumenty PDF i grafiki są chronione prawem autorskim. Strony mogą być powielane wyłącznie do użytku prywatnego, przy czym niedozwolone jest wprowadzanie zmian w utworzonych kopiach oraz ich rozpowszechniane i wykorzystywane do publicznego odtwarzania.

Projekt i programowanie

Pausanio GmbH & Co. KG
Eupener Straße 165
50933 Köln
www.pausanio.com 

Wyłącznie odpowiedzialności

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach. Za treści umieszczone na powiązanych stronach odpowiada zawsze właściciel bądź administrator danej strony.

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znaleźć można tutaj: https://www.schloesserland-sachsen.de/pl/polityka-prywatnosci/

Wskazówki prawne

„Kraina Zamków” nie jest skłonna i zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem rozstrzygającym spory. Platformę Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów znaleźć można na stronie www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Masz prawo do informacji na temat danych osobowych, które Cię dotyczą, a także do sprostowania i w razie konieczności wykreślenia lub ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (Datenschutz@schloesserland-sachsen.de) lub z organem ochrony danych.

Projekt współfinansowany z podatków na podstawie budżetu zatwierdzonego przez posłów Saksońskiego Parlamentu.