Zahrady králů
Prostě idylické

Projděte se nejkrásnějšími zahradami v Sasku, nechte se opájet vůněmi květin a bylin, objevte nečekané výhledy a získejte netušené vědomosti.

Odpočiňte si v rozsáhlých parcích na procházkách v záři slunce a za doprovodu šumění fontán.

Domů si pak můžete vzít kousek Země zámků: přímo na místě můžete získat záhonové lemovky z Bad Muskau, výhonky kamélie z Pillnitz a letničky nebo azalky z Weesensteinu.

Park knížete Pücklera v Bad Muskau (A)

Inspirován anglickými uměleckými zahradníky vytvořil Hermann kníže Pückler-Muskau na ploše 830 hektarů zdánlivě nekonečnou krajinu s Novým zámkem jako centrem. Park v Muskau, který je od roku 2004 zapsán na seznamu UNESCO jako německo-polské světové dědictví, můžete pohodlně prozkoumat například ze sedačky kočáru nebo na kole. Poznáte tak, jak Pückler s pomocí dubů, lip, buků a topolů, rozlehlých luk, chytře vymyšlených cest a květinové zahrady okolo zámku vytvořil harmonické dílo zahradnického umění.

Po návštěvě výstavy o knížeti Pücklerovi na zámku byste si ještě určitě měli dopřát slavnou zmrzlinu knížete Pücklera.

Podrobnosti o parku knížete Pücklera v Bad Muskau

Dále na zastávku B - barokní zahrada Zabeltitz, cca 108 km

Barokní zahrada Zabeltitz (B)

Barokní zahrada Zabeltiz patří k největším a nejvýznamnějším parkovým areálům podle francouzském vzoru, které se v Sasku ve svých základních rysech dochovaly. Na přání říšského hraběte von Wackerbartha nechal Johann Christoph Knöffel, dvorní stavitel Augusta Silného, založit zahradu v roce 1728. Překrásné lipové a kaštanové aleje, lemující živé ploty, boskety, rondely s pískovcovými sochami a jedinečný systém rybníků sledují přísně symetrický řád.

Podrobnosti o Barokní zahrada Zabeltitz

Dále na zastávku C - Drážďanský Zwinger, cca 53 km

Drážďanský Zwinger (C)

V roce 1709 obdržel vrchní zemský mistr stavitel Matthäus Daniel Pöppelmann od Augusta Silného zadání vystavět v zahradě příkopu staré drážďanské pevnosti novou oranžérii jako zimoviště pro pomerančovníky a jiné rostliny v květináčích. Později vznikla myšlenka využít areál drážďanského Zwingeru pro dvorské slavnosti. Kultura barokních slavností nesloužila jen k zábavě dvorské společnosti, nýbrž především k předvádění bohatství a panovnické moci.

Podrobnosti o drážďanském Zwingeru

Dále na zastávku D- zámek a park Pillnitz: cca 13 km

Zámek a park Pillnitz (D)

Každý rok probouzí první jarní pocity karmínově červená kamélie v parku v Pillnitz. Doporučujeme prohlídku bosketu, anglické a holandské parkové zahrady s průvodcem, kde se seznámíte s botanickou sbírkou rodu Wettinů. Botanickou raritou je více než 250 let stará pillnitzká kamélie, která od února do dubna ukazuje v ochranném skleníku své karmínově červené květy.

Můžete obdivovat šeříky se zajímavě zkroucenými kmeny a nejstarší citrusové rostliny v Německu, které jsou také starší více než 250 let. Pavilon palem, postavený v roce 1861, ukrývá strelície, protey a »klokanky«. Výhonky slavné pillnitzské kamélie si můžete od února koupit.

Podrobnosti o zámku a parku Pillnitz

Dále na zastávku E - barokní zahrady Großsedlitz, cca 13 km

Barokní zahrady Großsedlitz (E)

Poté co říšský hrabě von Wackerbarth v roce 1723 prodal zahradu kurfiřtu Augustovi Silnému, ten ji nechal přestavět podle francouzského vzoru. Z původně plánovaných 96 hektarů bylo realizováno sice jen 12, ty však fascinují návštěvníky o to více. Rozsáhlý terasovitý pozemek je dnes uměleckým dílem zahradnictví se dvěma oranžériemi, mnoha vodotrysky a přibližně 60 sochami; mezi nimi je Čtvero ročních období, Héra a Zeus. Každý rok na jaře je do parku z oranžérií přeneseno 400 rostlin v květináčích. S více než 100 pomerančovníky se sbírka v Großsedlitz řadí k největším v německojazyčné oblasti. Limitovanou edici domácího hořkého pomerančového džemu můžete získat v návštěvnickém středisku v Horní oranžérii.

Podrobnosti o barokních zahradách Großsedlitz

Dále na zastávku F - Zámek Weesenstein, cca 8 km

Zámek Weesenstein (F)

Barokním dojmem působící a francouzským slohem inspirovaný zámecký park se vine ke v jádru středověkého hradního areálu, ze kterého v průběhu staletí vyrostl impozantní zámecký komplex. Odpočiňte si na procházce květinovou zahradou mezi cypřišky hrachonosnými.

Říčka Müglitz dělí park na dvě části a během povodně v roce 2002 se mu stala osudnou. Lze poděkovat okamžité pohotovosti mnoha dobrovolných pomocníků, že park nyní opět může rozvinout své půvaby. Skvostně se ukazuje také zámek, jehož muzeum zve k cestě 800 lety zámecké historie. Reprezentativní komnaty jsou významné z kulturně-historického hlediska, bohatě vybavené původním mobiliářem, zdobnými doplňky a historicky hodnotnými tapetami, které nemají srovnání i mimo hranice Saska.

Podrobnosti o zámku Weesenstein

Dále na zastávku G - Klášterní park Altzella, cca 54 km

Klášterní park Altzella (G)

Sukovité staré stromy, spletité stezky, pohádkové luhy – park v Altzelle vypadá, jako by pocházel z jiného světa. Ke středověkým ruinám kláštera se připojuje romantická atmosféra anglického krajinného parku, který fascinuje návštěvníky a zve k prodlení. Markrabě Otto Míšeňský založil v roce 1162 cisterciácký klášter. Ve středověku byl nejvýznamnější v regionu a byl povýšen na rodinné pohřebiště. Dodnes můžete spatřit čtyři náhrobní desky rodiny zakladatelů. Mniši po téměř 400 letech rozkvětu klášter v období reformace opustili. Ponechány rozpadu leží dnes zříceniny romanticky obklopené loukami plnými petrklíčů, orlíčků a dymnivek. Buky lesní vytvářejí malebný krajinný park s řadou výhledů do okolí.

Podrobnosti o klášterním parku Altzella

Dále na zastávku H - zámek a park Lichtenwalde, cca 35 km

Zámek a park Lichtenwalde (H)

Hned vedle zámku se nachází vstup do deset hektarů velkého barokního parku, který vznikl v období přechodu baroka k rokoku. Podél více průhledových cest, které tvoří osy, se rozkládají jednotlivé zahrady se skvostnými alejemi, koncertními náměstíčky a historickými vodotrysky. Zvláště půvabná je poloha na svahu, která umožňuje překvapující pohledy do údolí řeky Zschopau. Nově koncipované muzeum »Schatzkammer« (pokladnice) celoročně představuje exponáty dálných kultur, které jsou zčásti několik tisíc let staré a mají neocenitelnou kulturně historickou hodnotu.

Podrobnosti o zámku a parku Lichtenwalde

Dále na zastávku I - Královský areál lázní Bad Elster, cca 115 km

Královský areál lázní Bad Elster (I)

Historický lázeňský park, založený okolo roku 1850 ve stylu anglického krajinného parku, je díky svým šesti různým parkovým oblastem důležitou součástí Královských lázní Bad Elster a řadí se k nejkrásnějším parkům v Německu. Společně s působivou architekturou z gründerského období a secese zde existuje harmonický soubor, který kdysi založili nejvýznamnější zahradní architekti v Evropě. Především se sem každoročně sjíždí tisíce návštěvníků podívat se na slavné kvetoucí rododendrony.

Podrobnosti o Královský areál lázní Bad Elster