Lovecké společnosti
S myslivcem Zemí zámků

Zní lesní rohy, psi vyvádějí, jezdci projíždějí tryskem podrostem - je odtroubeno k lovu. Stejně jako v ostatních knížectvích byl i v Sasku les vlastnictvím zemských pánů a tím také veškerá zvěř v něm.

Dodnes přitahuje lov mnohé lidi zvláštním kouzlem. Především, protože je zde možno obzvláště dobře cítit spojitost s přírodou. Ticho lesa a splynutí s flórou a faunou. Pohybujete-li se pozorně a tiše, bude zpěv ptactva rozmanitější, stopy budou lépe čitelné.

Zámek Lauenstein (A)

Vysoko na skalním výběžku střeží městečko Lauenstein zámek. Je to klenot saské renesanční architektury. Günther von Bünau zde nechal kolem roku 1600 postavit zámek se třemi křídly, který byl v minulých třech desetiletích zcela opraven a zrekonstruován. V hlavní budově zámku je dnes umístěno Muzeum východních Krušných hor. Je zde výstava, která představuje pohled na lovecký život ve východních Krušných horách. Vrcholem je sokolnická stanice, která celoročně nabízí pestrý program.

Podrobnosti o zámku Lauenstein

Dále na zastávku B - muzeum na zámku Klippenstein, cca 54 km

Zámek Klippenstein (B)

První zmínka o zámku Klippenstein pochází z konce 13.století a od té doby zámek zažil pohnutou historii. Vévoda Mořic rozšířil v roce 1543 tehdejší hrad do podoby loveckého zámku. Dodnes o tom svědčí Knížecí schodiště, které umožňovalo jezdcům přístup na koni do vyvýšeného jádra hradu. Vévoda Mořic zde pořádal velké lovy, v okolních lesích bylo tehdy ještě mnoho divoké zvěře. Ve druhé polovině 18.století získal zámek svůj dnešní vzhled a byl využíván jako správní sídlo.

Podrobnosti o muzeu na zámku Klippenstein

Dále na zastávku C - zámek Moritzburg, cca 28 km

Zámek Moritzburg (C)

Pohádkový vodní zámek nedaleko Drážďan přitahuje návštěvníky zblízka i zdaleka. Impozantní lovy zde pořádal už kurfiřt Mořic. August Silný to později doháněl do krajnosti a z lovu udělal opojnou slavnost. Vybavení zámku je věnováno dvorskému lovu a ukazuje mnohé komnaty vyzdobené původními koženými tapetami. V jídelním sále se nachází více než 70 exponátů paroží červeného jelena, z nichž některá jsou 250 až 400 let stará. Sbírka byla tehdy považována za jednu z nejvýznamnějších na světě. V Monstrózním sále můžete obdivovat znetvořené paroží, dokonce i šestašedesateráka. Historická sbírka porcelánu je tematicky zaměřená na lov.

V zimě probíhá na zámku výstava o kultovním filmu »Tři oříšky pro Popelku«.

Podrobnosti o zámku Moritzburg

Dále na zastávku D - Zámek Augustusburg, cca 79 km

Zámek Augustusburg (D)

Jako »Koruna Krušných hor« je zámecký areál již zdaleka viditelný. Zadavatelem stavby byl kurfiřt August »Starší«, dokončena byla v roce 1572 a brzy ji saský dvůr začal využívat jako lovecké sídlo. Sbírka zbraní seznamuje s vývojem loveckých zbraní od 17. do 20. století. Výstava o lovecké zvěři a ptactvu navazuje na využití zámku jako lovecké rezidence a zabývá se moderními informačními systémy a názornými diorámaty životem zvířat.

Podrobnosti o zámku Augustusburg