Pevnost Königstein

Na webovou stránku

Zámek a park Pillnitz

Na webovou stránku

Zámek Albrechtsburg v Míšni

Na webovou stránku

Zámek Rochlitz

Na webovou stránku

Absolutní bezpečí! Skrýš pro umělecká díla v zemi zámků
Objevte místa úkrytu uměleckých del v Sasku!

Opevněné zdi, suché klenbové sklepy, venkovská poloha – díky všem těmto přednostem se z mnoha saských zámků a hradů stalo za druhé světové války bezpečné místo pro uschování uměleckých děl. Právě tam našly své útočiště cenné poklady ze světově proslulých saských muzeí a sbírek a přečkaly tam v bezpečí nástrahy války. Vydejte se s námi na cestu po zemi zámků: Vyslechněte si příběhy o záchranných akcích a objevte utajené skrýše v Sasku!

Zámek Weesenstein (A)

Navštivte skrýš v Sasku, která zajistila uměleckých dílům (téměř) absolutní bezpečí! Ve druhé světové válce plnil zámek Weesenstein se svým mohutným opevněním důležitou funkci, když se stal místem úkrytu cenných uměleckých děl před zničením při válce. Byla sem převezena umělecká díla z muzeí a soukromých sbírek z Drážďan a celého Saska, a to včetně děl Caspara Davida Friedricha. Podařilo se tato díla v tehdejších obtížných podmínkách zachránit? Proč se stalo rabování ze strany tehdejších okupantů novým nebezpečím pro umělecká díla? To vše se dozvíte na Speciální výstavě „Absolutní bezpečí! Skrýš pro umělecká díla na zámku Weesenstein 1945“. Na výstavě ožijí neuvěřitelné zážitky obyvatel zámku z této doby plné změn.

Další informace o zámku Weesenstein


Pokračovat k zastávce B – Pevnost Königstein, asi 20 km

Tato výstava je financována z prostředků Evropské unie v rámci projektu „Šlechtické poklady“.

Pevnost Königstein (B)

Hlavně neupoutat pozornost! Za druhé světové války byly cenné umělecké předměty z Drážďan v rámci utajených akcí převezeny do pevnosti Königstein, aby zde byly chráněny před poškozením. V naprostém utajení tak byla do beden naskládána celá sbírka Zelená klenba a přepravena do známé pevnosti v Labském pískovcovém pohoří. V lednu 1943 následovalo 450 beden z historického muzea, později pak i další cenné předměty z porcelánové sbírky, obrazové galerie a jiných drážďanských muzeí. Mezi těmito předměty byl i slavný obraz „Dívka s čokoládou“ od Jeana-Étienne Liotarda. Z pevnosti Königstein, která ještě na začátku války sloužila jako zajatecký tábor pro polské a francouzské vojáky, se tak rázem stala tajná drážďanská pokladnice. Přijeďte do pevnosti Königstein a seznamte se s bohatou historií jednoho z největších opevněných hradů v Evropě!

Další informace o pevnosti Königstein.

Pokračovat k zastávce C – zámek Pillnitz, asi 22 km

Zámek Pillnitz (C)

Ne právě bezpečný a příliš vlhký! Zámek Pillnitz se zpočátku nejevil jako ideální místo pro uskladnění uměleckých děl. Už na začátku války zde přesto uschovali svá umělecká díla nemalé hodnoty zástupci prominentního okruhu soukromých drážďanských nájemníků, kromě jiných také tanečnice Gret Pallucaová. V posledních letech války se zámek stal také místem, kde byl uschován státní majetek: Letní rezidence Augusta II. Silného se stala místem úkrytu majetku ze saské zemské knihovny, sbírek a mobiliáře Grafického kabinetu a Matematicko-fyzikálního salonku. Útočiště zde našly i tucty obrazů z obrazové galerie – to se promítlo do návštěvnického provozu na zámku. Mezi těmito obrazy nechyběl portrét Augusta II. Silného od Louise de Silvestreho. Vydejte se na cestu časem a navštivte zámek Pillnitz!

Další informace o zámku Pillnitz.

Pokračovat k zastávce D – zámku Albrechtsburg v Míšni, asi 60 km

Zámek Albrechtsburg v Míšni (D)

Je nejstarší zámek v Německu také tím nejbezpečnějším? Za druhé světové války patřil zámek Albrechtsburg v Míšni mezi nejdůležitější skrýše uměleckých děl v Sasku. Přístřeší zde po celá čtyři léta našla nejen proslulá »Sixtinská madona« od Raffaela z drážďanské obrazové galerie. Na zámku Albrechtsburg byl uschován také známý poklad z cášské katedrály, společně s mnoha dalšími hodnotnými uměleckými díly z muzea Suermondt v Cáchách, drážďanské obrazové galerie, porcelánové manufaktury v Míšni, historického muzea a dalších sbírek. Ačkoliv byl zámek Albrechtsburg během válečného ostřelování několikrát zasažen, uschovaná umělecká díly zůstala nedotčena. Navštivte zámek Albrechtsburg v Míšni a seznamte se s touto mimořádnou kapitolou jeho historie!

Další informace o zámku Albrechtsburg v Míšni

Pokračovat k zastávce E – zámek Rochlitz, asi 68 km

Zámek Rochlitz (E)

Bezpečný úkryt pro akademická díla nevyčíslitelné hodnoty: Na zámku Rochlitz našly v roce 1943 útočiště před těžkým bombardováním cenné knihy a písemnosti ze staré univerzitní knihovny v Lipsku zabalené ve více než stovce beden. Mezi těmito cennostmi byl i světoznámý Ebersův papyrus, sbírka lékařských spisů, jejíž počátek se datuje do roku 1350 před naším letopočtem v Thébách. V následující době okupace se papyrus nedocenitelné hodnoty ocitl v nebezpečí. Chtěli byste se dozvědět, co spojovalo Ebersův papyrus a boudu pro služební psy sovětské tajné policie, a poslechnout si další příběhy ze zámku Rochlitz? Potom neváhejte a vydejte se na cestu staletími na této moderní výstavě!

Další informace o zámku Rochlitz.