Právo na odstoupení od smlouvy

§ 3  Právo na odstoupení od smlouvy

(1) Pokud jste spotřebitel (tedy fyzická osoba, jenž objednává za účelem, který nelze považovat za podnikatelskou nebo samostatně výdělečnou činnost), máte podle zákonných ustanovení právo na odstoupení od smlouvy.

(2) Pokud jako spotřebitel využijete práva na odstoupit od smlouvy podle číslice 1, ponesete veškeré náklady spojené se zasláním zboží zpět.

(3) V ostatních případech platí pro právo na odstoupení od smlouvy ustanovení, která jsou uvedena v následujícím

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

Lhůta na odstoupení od smlouvy trvá 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, resp. v případě smlouvy, týkající se více zboží, ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, jenž není dopravce, převezmete či převzala poslední zaslané zboží. Abyste využili své právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás na adrese 

Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH)
Stauffenbergallee 2a
01099 Dresden
Telefon +49 351 56391-1001
Fax +49 351 56391-1009
shop@schloesserland-sachsen.de

o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednostranného právního jednání (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem). Můžete za tímto účelem použít příložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností.Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení si můžete na naší internetové stránce stáhnout, vyplnit a odeslat. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně Vám (např. e-mailem) zašleme potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení práva na odstoupení od smlouvy stačí, pokud sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uběhnutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, máme povinnost Vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů od dne kdy jsme přijali sdělení o odvolání Vaší smlouvy, Vám uhradit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste zvolili jiný způsob dodání než námi nabízenou výhodnou standardní dodávku). Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, s výjimkou toho, že s Vámi byl výslovně dohodnut jiný způsob platby; v žádném případě však Vám nebudou za tuto zpětnou platbu účtovány poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout do té doby, než obdržíme zboží zpět nebo nám doložíte, že jste zboží zaslal zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo ho předejte neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám zaslali informaci o odstoupení od smlouvy. Lhůta na účinné odstoupení od smlouvy platí v případě, že jste zboží odeslali před uběhnutím čtrnácti dnů.Nesete náklady spojené se zasláním zboží zpět.Eventuální ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty nevyplývá ze zacházení se zbožím, které je nutné pro kontrolu jeho kvality, vlastností a funkčnosti. 

 Konec poučení o právu na odstoupení od smlouvy

(4) Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy uzavírané na dálku