Podmínky účasti na soutěžích
organizovaných společností Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH

 Rozsah platnosti / aktivace pro Facebook: 

 1. Tyto účastnické podmínky platí pro soutěže společnosti Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG), které organizujeme prostřednictvím naší webové stránky www.schloesserland-sachsen.de, jakož i prostřednictvím webových stránek zámků patřících k SBG a/nebo přes Facebook www.facebook.com/Schloesserland.Sachsen, ale i prostřednictvím facebookových stránek zámků patřících k SBG.
 2. Výherní soutěže na zdi Facebooku a na TabPages Facebooku nejsou nijak spojeny se společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Ltd. Soutěže nejsou Facebookem ani sponzorovány, ani podporovány ani organizovány a nezakládají vůči Facebooku žádné právní nároky. Veškeré informace v rámci těchto soutěží zajišťuje výhradně společnost Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH jakožto pořadatel.

 Podmínky účasti: 

 1. Účast na soutěžích SBG je zdarma.
 2. Zúčastnit se mohou pouze plnoleté osoby, případně zákonní zástupci, kteří mají trvalý pobyt v Německu a dosáhli věku 18 let.
 3. Zaměstnanci společnosti Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
 4. U příspěvků do fotografických či video soutěží, na nichž jsou vidět děti, je nutno doložit výslovný souhlas rodičů nebo opatrovníků vyobrazených dětí s účastí v soutěži.
 5. Účast probíhá ve vždy stanoveném soutěžním období.
 6. Chcete-li se zúčastnit, musíte vyplnit online formulář / nahrát zajímavou fotografii (maximálně 5 MB) nebo video (max. 100 MB) podle specifikací v popisu soutěže a rovněž přijmout účastnické podmínky.
 7. Účastí v soutěži účastník výslovně uznává tyto všeobecné účastnické podmínky.
 8. Všechny došlé příspěvky zkontrolujeme, zčásti redakčně upravíme a výběr zveřejníme online.
 9. Povinnost zveřejňovat příspěvky neexistuje.
 10. Příspěvky budou zveřejněny na webové stránce www.schloesserland-sachsen.de a/nebo na webových stránkách hradů a zámků spadajících pod SBG a/nebo na Facebooku www.facebook.com/Schloesserland.Sachsen a/nebo na facebookových stránkách hradů a zámků patřících k SBG a/nebo na YouTube kanálu https://www.youtube.com/user/Schloesserland s uvedením jména/příjmení (příp. jména facebookového profilu, pokud se soutěž koná na Facebooku) a místa, a/nebo budou s touto webovou stránkou propojeny pomocí odkazu.
 11. Vylosování výherce proběhne buď hlasováním na stránkách Facebooku, hlasovaním na webových stránkách nebo pomocí odborné poroty. V případě hlasování vyhrají účastníci s nejvyšším počtem hlasů ceny poskytnuté společností SBG.
 12. V případě podezření z podvodu nebo manipulace s výsledky hlasování si SBG vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže nebo snížit počet hlasů o hlasy odevzdané v rychlém sledu za sebou.
 13. Výherce bude SBG informovat e-mailem / soukromou zprávou / poštou.
 14. Účast v soutěži je možná pouze za zde uvedených podmínek.
 15. Vyplacení výher v hotovosti není možné.
 16. SBG si vyhrazuje právo na změnu, úpravu nebo ukončení soutěže kdykoliv bez předchozího upozornění a bez udání důvodu.
 17. Soutěž podléhá výhradně právu Spolkové republiky Německo.
 18. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla nebo se stala neúčinnými, nemá to vliv na právní platnost zbývajících účastnických podmínek. Tato neúčinná ustanovení budou nahrazena odpovídajícím ustanovením, které nejpřesněji odpovídá účelu toho původního.

Práva k používání a využívání:

 1. Účastníci zaručují, že jsou držiteli všech práv (uživatelských, autorských a jiných doplňkových) na zaslané příspěvky, která jsou zapotřebí pro jejich využití v rámci soutěže. Účastníci foto/video soutěží zaručují zejména, ale nikoli výlučně, že si nechali udělit práva všech osob zobrazených na fotografiích/videích. Fotky/videa jsou vaším vlastním dílem nebo jste získali povolení fotografa k jejich použití a odeslání do soutěže.
 2. V rámci své vlastní odpovědnosti ručí účastníci za to, že zaslání příspěvků nevyvolá žádné stížnosti a neporušuje platné zákony. Zakázáno je především předkládání příspěvků/fotografií/videí, které jsou komerční nebo mají trestněprávní, pornografický, diskriminační, rasistický, výhrůžný nebo urážlivý obsah nebo na takový obsah odkazují.
 3. Účastníci souhlasí s tím, že všechny zaslané příspěvky a informace o účastnících, jakož i fotografický nebo video materiál budou zpracovávány elektronicky. Platí všeobecné zásady ochrany osobních údajů.
 4. Účastník uděluje společnosti SBG na zaslané příspěvky bezplatně a neodvolatelně jednoduchá, prostorově, obsahově a časově neomezená práva na užívání a využívání.
 5. Souhlas s udělenými právy na užívání a využívání je neodvolatelný.

Odpovědnost účastníků:

 1. Účastníci jsou zodpovědní za správnost a úplnost svých údajů.
 2. Účastníci potvrzují, že zadané údaje jsou pravdivé a popisují je samotné.
 3. Účastníci zprošťují SBG z jakékoli odpovědnosti a/nebo uplatnění nároku, k nimž by mohlo dojít v důsledku registrace účastníků v této nabídce.

Ochrana osobních údajů:

 1. V rámci soutěže se shromažďují osobní údaje účastníků a všech doprovodných osob.
 2. Tyto údaje potřebujeme pro zpracování soutěže. Pro odeslání výhry zpracováváme zejména jméno, příjmení, e-mail a poštovní adresu.
 3. Po ukončení soutěže budou osobní údaje zpracované společností SBG vymazány.
 4. Soutěž bude považována za ukončenou, jakmile budou dokončena všechna opatření uvedená v popisu soutěže.