Polityka prywatności

Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o.o. pożytku publicznego (SBG gGmbH) przywiązują dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego podjęliśmy techniczne i organizacyjne działania dające pewność, że zasady ochrony danych są przestrzegane.

Podstawy prawne

SBG gGmbH oferuje usługi medialne za pośrednictwem strony internetowej www.schloesserland-sachsen.de. Portal ten podlega zatem postanowieniom Ustawy o telemediach (TMG). W pozostałym zakresie zastosowanie ma Ustawa o ochronie informacyjnego samostanowienia w Saksonii (Saksońska Ustawa o ochronie danych - SächsDSG). Podczas odwiedzania i korzystania z witryny www.schloesserland-sachsen.de nie zapisywane są żadne dane osobowe. Do celów statystycznych używamy usługi Google Analytics. Pełne adresy IP nie są przy tym przetwarzane i zapisywane są tylko w skróconej formie.

Wprowadzanie danych osobowych

Korzystanie z formularza kontaktowego, formularzy zamówień i innych usług online wymaga wprowadzenia danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail) w celu realizacji żądanych usług. Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie w danym celu. W żadnym wypadku nie są one udostępniane osobom trzecim.

Formularze kontaktowe

W celu nawiązania kontaktu udostępniony jest formularz, w którym należy wpisać imię, nazwisko, adres e-mail oraz wiadomość. Wysyłania za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość nie jest automatycznie szyfrowana. Bez zaszyfrowania nie można wykluczyć wglądu osoby trzeciej.

Formularze zamówień

Aby uzyskać informacje lub materiały od SBG gGmbH, muszą zostać zebrane dane wymagane do wysyłki. Dane te gromadzone są wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe przekazane SBG podczas składania zamówienia wykorzystywane są w następujący sposób:
 • analiza wewnętrznych celów statystycznych
• użycie w celu optymalizacji obsługi (na przykład, jeśli wysyłasz nam informację lub odpowiadamy na pytania, dotyczące procesu składania zamówienia)
• wykorzystanie do działań marketingowych (takich jak newsletter), jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Karta Krainy

Zamków Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności dane kontaktowe do realizacji Twojego zamówienia. W celu sprawdzenia wypłacalności możliwe jest korzystanie z informacji (na przykład tak zwanej wartości score) zewnętrznych dostawców usług.

Newsletter

Aby otrzymywać newslettera SBG gGmbH, należy podać prawidłowy adres e-mail. Jest on przechowywany wraz z ustawieniami do odbioru newslettera w bazie danych i stanowi podstawę do wykonania usługi. Zarejestrowany adres e-mail służy również użytkownikowi do modyfikowania jego ustawień lub zakończenia subskrypcji newslettera.

Możesz wprowadzić zmiany tutaj: http://www.schloesserland- sachsen.de/de/newsletter/besucher-interessierte/newsletter-aenderung-anforderung/

Automatyczne zbieranie danych

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (»Google«) Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przed zapisaniem Twój adres IP zostanie skrócony o ostatnie cyfry, dzięki czemu jego wyraźne przypisanie konkretnej osobie nie będzie już możliwe. Google korzysta z tych informacji w celu analizy korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli nakazuje tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie pobranych danych o Tobie przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu dla Google utworzonych przez cookies i związanych z korzystaniem z witryny danych (w tym adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wskazówki prawne

„Kraina Zamków” nie jest skłonna i zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem rozstrzygającym spory. Platformę Komisji Europejskiej ds. rozwiązywania sporów znaleźć można na stronie www.ec.europa.eu/consumers/odr Masz prawo do informacji na temat danych osobowych, które Cię dotyczą, a także do sprostowania i w razie konieczności wykreślenia lub ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (Datenschutz@schloesserland-sachsen.de) lub z organem ochrony danych.

Portale społecznościowe

Podczas surfowania na stronach www.schloesserland-sachsen.de. żadne dane nie są automatycznie przesyłane do połączonych sieci społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+). W związku z tym wykluczone jest śledzenie użytkowników przez osoby trzecie. Kontakt z portalem społecznościowym nawiązany zostaje dopiero po aktywnym kliknięciu na jeden z przycisków udostępniania na portalach społecznościowych. Wybrany portal społecznościowy jest wówczas otwierany w nowym oknie/karcie i przesyłane są wyłącznie następujące dane:

• adres aktualnej strony na www.dresden.de
• tytuł strony

Portal społecznościowy korzystając z adresu URL wyszukuje samodzielnie dalszą treść strony. Dane użytkownika nie są przekazywane. Identyfikacja konta użytkownika leży w gestii portalu społecznościowego i nie ma nic wspólnego z www.schloesserland-sachsen.de.