Ochrana osobních údajů

V našich zásadách ochrany osobních údajů najdete následující informace:

Naše kontaktní údaje a obecné informace týkající se toho, jak zpracováváme osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje správce údajů

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH Stauffenbergallee 2a01099 Drážďany,

kterou zastupuje pan Dr. Striefler

Telefon +49 351 56391-1001

Fax +49 351 56391-1009

service@schloesserland-sachsen.de  

Další informace: https://www.schloesserland-sachsen.de/en/legal-notice/

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů společnosti

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH

Podnikový inspektor ochrany údajů

Stauffenbergallee 2a

01099 Drážďany

Datenschutz@schloesserland-sachsen.de 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Základem pro zpracování osobních údajů je obvykle smluvní vztah, který vzniká na základě rezervace události nebo na základě objednávky roční permanentky. Odesílání informačních materiálů a newsletterů je založeno na výslovném souhlasu, který můžete kdykoli do budoucna odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebudou příslušné údaje dále zpracovávány.

Výmaz a doba ukládání údajů

Osobní údaje smažeme, jakmile pomine účel ukládání a žádná právní úprava neumožňuje nebo vyžaduje další ukládání.

Naše zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí v prvé řadě od samotných dotčených osob, například tak, že

 • nám jako uživatelé našich webových stránek sdělí příslušné informace, například IP adresu, prostřednictvím webového serveru,
 • si u nás jako zainteresované vyžádají informační materiály nebo nabídku,
 • nám jako zákazníci zadají objednávku nebo s námi uzavřou smlouvu,
 • si jako zástupci médií vyžádají informační materiál, tiskové zprávy, prohlášení apod.,
 • nám jako dodavatelé v souladu se smlouvou dodají zboží nebo nám poskytnou služby apod.

Pouze ve výjimečných případech mohou osobní údaje, které zpracováváme, pocházet také od třetích stran, například tehdy, když některé osoba jedná jménem třetí strany.

Konkrétní kategorie, cíle a právní základy pro zpracování osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • uživatelé našich webových stránek,
 • zainteresované strany,
 • zástupci médií,
 • zákazníci a rovněž
 • dodavatelé.

V závislosti na kategorii údajů zpracováváme osobní údaje 

k následujícím účelům:

Údaje o uživatelích: osobní údaje uživatelů našich webových stránek (například IP adresa) nemůžeme přiřazovat konkrétním osobám.

Údaje o zainteresovaných stranách / údaje o zástupcích tisku: v souladu se smlouvou budou zpracovávány pouze údaje odpovídající zamýšlenému účelu, které nám budou sděleny v rámci požadavku.

Údaje o zákaznících: údaje našich zákazníků zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo na základě uděleného souhlasu. Platí to také pro postupy zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření (např. v rámci přípravy a vyjednávání nabídek).

Údaje o dodavatelích / údaje o obchodních partnerech: údaje našich dodavatelů a obchodních partnerů zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo na základě uděleného souhlasu. Platí to také pro postupy zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření (např. v rámci přípravy a vyjednávání nabídek).

Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předávány nebo jinak sděleny třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely plnění předmětu smlouvy (např. pro účely zpracování vaší zakázky) nebo pro účely zaúčtování (např. pro účely zpracování platby při nákupu zboží nebo služeb), pokud existuje oprávněný zájem na předání/sdělení a vaše zájmy nebo základní práva a základní svobody nad ním nepřevažují, nebo pokud jste již dříve udělili svůj souhlas. Kategorie příjemců mohou být následující: 

 • poskytovatelé služeb (nakladatelství, tiskárny, organizátoři apod.),
 • poskytovatelé přepravních služeb, dodavatelé,
 • poskytovatelé platebních služeb, banky.

Zpracování údajů při zasílání newsletteru

Na našich webových stránkách nebo v rámci žádosti máte možnost objednat si bezplatný newsletter. Při přihlášení k odběru newsletteru nám budou předány vaše osobní údaje ze vstupní masky. Jedná se o

 • e-mailovou adresu

Prostřednictvím formuláře změny můžete také dobrovolně zadat následující údaje:

 • společnost,
 • oslovení,
 • titul,
 • jméno,
 • příjmení.

Při přihlášení k odběru newsletteru budou shromažďovány také především následující údaje:

 • IP adresa uživatele a rovněž
 • datum a čas registrace.

Cílem je zabránit zneužití služeb nebo e-mailové adresy dotčené osoby. Přihlášení k odběru našeho newsletteru probíhá prostřednictvím tzv. double opt-in postupu. Znamená to, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nezbytné k tomu, aby se nikdo nemohl přihlásit pomocí cizí e-mailové adresy. V rámci procesu registrace je získán souhlas se zpracováním údajů a je uveden odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů. Údaje budou používány výhradně pro zasílání newsletteru. Tyto údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro zasílání newsletteru zapotřebí nebo pokud bude odběr newsletteru odhlášen nebo bude proti zasílání vznesena námitka. 

Na základě našich oprávněných zájmů navíc po dobu tří let ukládáme e-mailové adresy omezené pro účely zpracování, abychom mohli poskytnout důkaz o tehdejším uděleném souhlasu.

Odběr newsletteru může uživatel kdykoli vypovědět. Za tímto účelem je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz.

Zpracování údajů v souvislosti se soutěžemi a akcemi

Pokud se účastníte výherní soutěže na našich webových stránkách, shromažďujeme od vás osobní údaje potřebné pro vstup do této soutěže. Obvykle se jedná o: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu. Tyto údaje zpracováváme za účelem umožnění účasti v příslušné soutěži a v případě výhry oznámení prostřednictvím e-mailu. Vaši adresu potřebujeme k tomu, abychom vám v případě výhry mohli poslat cenu. Naše všeobecné podmínky účasti v soutěžích najdete zde.

Zpracování údajů v internetovém obchodě

Objednací formuláře na webových stránkách

Pro získání informací/materiálů/vstupenek prostřednictvím SBG musíme shromažďovat osobní údaje potřebné pro zaslání. Tyto údaje jsou shromažďovány pro účely zpracování objednávky a nejsou předávány třetím stranám. Osobní údaje předávané SBG při objednávání budou použity následovně:

 • Vyhodnocení pro interní statistické účely
 • Použití pro účely optimalizace uživatelské přívětivosti (například pokud nám zasíláte informace nebo po procesu objednání odpovídáme na otázky)
 • Použití k marketingovým akcím (např. informační bulletiny), pokud jste poskytli svůj souhlas.

Nákup karty schlösserlandKARTE

Vaše osobní údaje, zejména kontaktní údaje, zpracováváme pro účely vyřízení vaší objednávky. Pro ověření bonity můžeme použít informace (např. tzv. hodnotu skóre) od externích poskytovatelů služeb. Jakmile se prostřednictvím objednacího formuláře karty schlösserlandKARTE přihlásíte také k odběru našeho newsletteru, dostanete při koupi karty schlösserlandKARTE na 1 rok po uplynutí jednoho roku e-mail s odkazem na aktuální nabídky týkající se karty schlösserlandKARTE.

Vyřizování reklamací / výměny karty schlösserlandKARTE

Při vyřizování reklamací / výměn karty schlösserlandKARTE budou zpracovávány vaše údaje výhradně pro účely vedení účetnictví v rámci výměny.

Nákup karty schlösserlandKARTE prostřednictvím aplikace schlösserlandCARD

Objednávku provádí externí poskytovatel služeb Regiondo.  Platí opatření ochrany osobních údajů poskytované společnosti Regiondo. Najdete je zde. Regiono poskytuje informace o procesu nákupu prostřednictvím rozhraní.

Používání aplikace schlösserlandCARD

Vytvoření profilu Pokud si v aplikaci schlösserlandCARD vytvoříte profil, budeme zpracovávat vaše osobní údaje.  Po přihlášení do zákaznického portálu si můžete uložené údaje kdykoli zobrazit, změnit nebo vymazat.  S vymazáním vašich údajů bude v aplikaci vymazána také případně zakoupená karta schlösserlandKARTE. Abyste mohli kartu SchlösserlandKARTE používat, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje (příjmení, jméno, adresa, e-mail). Předpokladem používání osobní karty a využívání dalších služeb je uvedení správných údajů. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze za účelem osobního využívání karty SchlösserlandKARTE. Poskytovatelé IT služeb nás podporují a jsou smluvně zavázáni k ochraně osobních údajů. 

Přihlášení

Při procesu přihlášení pomocí karty SchlösserlandKARTE v některém z našich podniků nebo zahrad se ukládají údaje o místě a času, které se následně používají pro interní hodnocení. Při používání aplikace nabízí funkci push notifikací, která vyžaduje váš souhlas. Pokud jste souhlasili s funkcí push notifikací, můžeme vám zasílat informace o aktuálních událostech a novinkách do mobilního telefonu. Jejich příjem bude ohlášen příslušnou funkcí mobilního telefonu. Pokud nabídku využijete, uloží se token push notifikací vašeho zařízení.

Prodej vstupenek prostřednictvím třetí strany

Prodej vstupenek prostřednictvím společnosti Eventim

Pro prodej vstupenek na akce nebo výstavy využíváme na některých místech prodej prostřednictvím třetí strany, společnosti Eventim. Platí pravidla ochrany osobních údajů společnosti Eventim.

Prodej vstupenek prostřednictvím společnosti Etix

Pro prodej vstupenek na akce nebo výstavy využíváme na některých místech prodej prostřednictvím třetí strany, společnosti Eventim. Platí pravidla ochrany osobních údajů společnosti Etix

Zpracování údajů při objednávání brožur

Naše brožury si můžete objednat prostřednictvím databáze brožur Svobodného státu Sasko. Prostřednictvím databáze publikací nabízí Svobodný stát Sasko širokou řadu brožur, letáků a dalších komunikačních nosičů státní kanceláře, všech ministerstev a mnoha dalších orgánů. Lze je objednat elektronicky nebo v tištěné podobě. Úřady, které zveřejňují své publikace v centrální databázi publikací, se samy starají o svůj obsah.

Správcem osobních údajů na základě článku 4 č. 7 ve spojení s články 13 a 14 nařízení o ochraně osobních údajů je saské státní ministerstvo vnitra. Kontaktní údaje saského státního ministerstva vnitra a inspektora ochrany údajů naleznete pod odkazem: http://www.smi.sachsen.de/kontakt.htm. 

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu se schválenými bezpečnostními požadavky ze strany poskytovatele služeb Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste a rovněž společnosti T-Systems International GmbH. Další informace o ochraně osobních údajů při objednávání brožur přes databanku publikací naleznete zde.

Zpracování údajů při poskytování zpětné vazby od zákazníků

Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a reagovat na vaši zpětnou vazbu, a také pokud se chcete účastnit slosování výher, budeme muset zpracovávat vaše kontaktní údaje.  

Monitorování hostů prostřednictvím společnosti Netigate

Účast na monitorování hostů

Monitorování hostů na našich webových stránkách zajišťuje společnost Netigate Deutschland GmbH. Podrobné informace o ochraně osobních údajů zajišťované společností Netigate naleznete zde. Osobní údaje jsou zpracovávány a používány pouze za účelem zpětné vazby / kontaktu se zákazníkem. Data jsou u SBG ukládána za účelem kontaktu.  V rámci monitorování hostů prostřednictvím společnosti Netigate budete informováni a bude zapotřebí váš souhlas. 

Účast v soutěži v rámci monitorování hostů

Pokud se zúčastníte soutěže, budeme od vás požadovat za účelem zaslání případné výhry vaše jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu.

Zpracování údajů na veletrzích, kongresech a akcích

Kontaktovat nás můžete také na veletrzích/kongresech a akcích. Pokud máte zájem o zasílání informací a dalších materiálů, můžete vyplnit kontaktní formulář na webu. Další informace o ochraně osobních údajů pro osobní kontakt na veletrzích nebo akcích najdete zde.

Zpracování dat v souvislosti s tiskem

Ke splnění naší veřejné zakázky využíváme odborný a strategický styk s tiskem a veřejností. Za tímto účelem shromažďujeme a ukládáme kontaktní adresy redaktorů, novinářů, publicistů a zástupců médií. Vymazání kontaktních adres z našeho seznamu příjemců je možné kdykoli pomocí tlačítka pro odhlášení v příslušné mediální informaci nebo prostřednictvím příslušné poznámky zaslané e-mailem na adresu presse@schloesserland-sachsen.de.

Vaše práva subjektu údajů

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás v souladu s článkem 13 GDPR informujeme o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Máte přitom následující práva:

Právo na informace

Máte právo od nás bezplatně obdržet potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo na informace o těchto osobních údajích a na další informace podle článku 15 GDPR. Můžete se na nás obrátit s identifikačními údaji potřebnými pro vaši osobu poštou nebo e-mailem.

Právo na opravu

Máte také právo požadovat, abychom neprodleně opravili nepřesné osobní údaje. 

Právo na výmaz

Máte právo požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud je splněn některý z předpokladů článku 17 GDPR. 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud bude splněn některý z předpokladů článku 18 GDPR. 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a pokud jsou splněny podmínky čl. 20 GDPR, máte právo tyto údaje předat jiné osobě, aniž bychom vám v tom bránili. 

Právo na námitku proti zpracování z oprávněných zájmů

Pokud výjimečně zpracováváme osobní údaje z oprávněných zájmů, máte právo vznést kdykoliv námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. 

Odvolání uděleného souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů s účinkem do budoucna. 

Automatizované rozhodování včetně profilování

Máte právo nesouhlasit s rozhodováním založeným výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které pro vás bude mít právní účinky nebo se vás bude dotýkat podobným způsobem. Takové automatizované rozhodování se však neuskutečňuje naším prostřednictvím.

Dobrovolné poskytování údajů

Pokud je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, pak na to při shromažďování údajů obecně upozorňujeme. Kromě toho jsou údaje částečně zapotřebí i pro uzavření smlouvy. 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu se zákonem, máte kdykoli právo si stěžovat u dozorového orgánu pro ochranu údajů v místě vašeho pracoviště, bydliště nebo pobytu v EU.

Naším příslušným dozorovým orgánem je:

Saská kancelář pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese na Landtag
Devrientstraße 5
01067 Drážďany

Rozsah zpracování osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek

Osobní údaje uživatelů shromažďujeme a používáme v souvislosti s využíváním našich webových stránek v zásadě pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zajištění funkčnosti webu a našeho obsahu a služeb. 

Zajištění webových stránek a vytváření protokolových souborů

Protokoly serveru

Při načtení webové stránky náš systém z technických důvodů automaticky zaznamenává údaje a informace. Tyto údaje se shromažďují pouze v případě potřeby, v případě konkrétní analýzy přístupu nebo analýzy chyb a po dokončení analýzy jsou odstraněny. Jedná se o:

 • požadavek na přístup k serveru s adresou URL,
 • adresu prohlížeče,
 • IP adresu.

Protokoly pro klíčová slova

Pomocí funkce vyhledávání na našich webových stránkách ukládáme prostřednictvím rozšíření vyhledávání TYPO3 všechna klíčová slova (textové řetězce) zadaná do vyhledávání spolu s IP adresou vyhledávajícího. Tyto údaje používáme v případě potřeby pro interní statistiky a pro zabránění napadení využitím slabých míst zabezpečení. IP adresy se po 10 dnech anonymizují.

Kontakt přes kontaktní formulář, e-mailové kontakty, odesílání faxů a telefonní hovory

Na našich webových stránkách jsou k dispozici kontaktní formuláře, pomocí kterých nás lze elektronicky kontaktovat s ohledem na různé oblasti a témata. Kromě údajů poskytnutých v kontaktním formuláři se ukládá vaše IP adresa a čas požadavku. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely jejich shromažďování zapotřebí. 

Používání souborů cookie

Šifrování webových stránek

Webové stránky a tím pádem i přenosy údajů realizované jejich prostřednictvím jsou šifrovány podle standardu SSL (protokol HTTPS).

Hosting webových stránek a aplikace schlösserlandCARD

Naše zpracování dat probíhá do značné míry za účasti tzv. poskytovatelů služeb shromažďování informací, kteří nám ve svých výpočetních střediscích poskytují úložný prostor a kapacity zpracování a podle našich pokynů také zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení.  Naším poskytovatelem služeb pro shromažďování informací je společnost Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH. Veškeré informace o ochraně údajů společností Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH naleznete zde.

Přenos osobních údajů do třetích zemí (zemí mimo EU)

Když předáváme údaje do třetích zemí, tj. do zemí mimo Evropskou unii, uskutečňuje se převod výhradně v souladu se zákonnými podmínkami přípustnosti. Pokud převod údajů do třetí země neslouží k plnění naší smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou, nemáme od vás žádný souhlas, převod není nutný pro účely uplatnění, vykonávání nebo obhajoby právních nároků a neplatí ani jiná výjimka podle čl. 49 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), předáme vaše údaje do třetí země pouze tehdy, pokud je k dispozici rozhodnutí o přiměřenosti na základě čl. 45 GDPR nebo existují vhodné záruky v souladu s čl. 46 GDPR. Jedním z takových rozhodnutí o přiměřenosti je prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí (dále „štít na ochranu soukromí“) pro USA. V případě převodů na podniky certifikované podle štítu EU-USA na ochranu soukromí se úroveň ochrany údajů obecně považuje za přiměřenou, ve smyslu čl. 45 GDPR. Alternativně nebo dodatečně představuje vhodné záruky podle čl. 46 odst. 2 c) GDPR a rovněž přiměřenou úroveň ochrany uzavření standardních doložek EU o ochraně údajů vydaných Evropskou komisí s přijímajícím orgánem. Kopie standardních doložek EU o ochraně údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.