Procházka s hrabětem Wackerbarthem
Od pážete k říšskému hraběti

Christoph August von Wackerbarth se narodil 22. března 1662 poblíž města Schwerin a ve 23 letech přišel do Drážďan. Když si kurfiřt Jan Jiří II. si brzy povšiml rozsáhlého vzdělání mladého pážete a umožnil mu vzdělávací cesty po Itálii, Řecku a Maďarsku. V důsledku toho prokázal Wackerbarth své rozsáhlé vědomosti zejména  ve vojenských záležitostech. Že se však ale také dobře vyznal v malířství a stavebnictví, ukazuje jeho práce jako generální intendat a vrchní inspektor všech civilních a vojenských staveb. Jako generální adjutant saské armády, generální intendant stavitelství v Sasku a guvernér města Drážďany byl hrabě blízký důvěrník Augusta Silného.

Zámek Wackerbarth (A)

Poté co Christoph August von Wackerbarth v roce 1727 odkoupil od naundorfských sedláků 23 polí a pozemků na svahu, nechal Johanna Christopha Knöffela podle vlastního zadání postavit barokní areál s panským domem, velkorysou zahradou a letohrádkem Belvedere. Od dva roky později se již mohl nastěhovat na své přepychové sídlo na stáří.Od té doby zámek Wackerbarth působí ve dvojím smyslu na požitkáře a přátele středomořského životního stylu. Romantická poloha uprostřed radebeulských vinic a vlastní výroba vynikajících vín a sektů nabízí návštěvníkům mnoho smyslových požitků. Vychutnejte si skvělé menu s domácími víny v hostinci a vydejte se na napínavou cestu manufakturou na víno a sekt. Vše pro milovníky vína a požitků naleznete na procházce zámeckým obchodem. Zde se také až do 31. října můžete na výstavě dozvědět další zajímavosti ze života hraběte. Na výroční výstavě na zámku Wackerbarth můžete také nahlédnout do originálního vydání životopisu hraběte z roku 1738.

Podrobnosti o zámku Wackerbarth

Dále na zastávku B - barokní zahrady Großsedlitz, cca 30 km

Barokní zahrady Großsedlitz (B)

Své sídlo na stáří plánoval hrabě Wackerbarth původně v Großsedlitzu. V roce 1719 pověřil saského stavitele Knöffela stavbou zámku se zahradou poblíž Pirny. V roce 1720 byl dokončen zámek a 1721 Dolní oranžérie. Tyto stavby zjevně zanechaly dojem: již v roce 1723 od hraběte odkoupil zámek a zahradu prostřednictvím tajné smlouvy August Silný. Oficiální stavitel zůstal hrabě Wackerbarth, aby však zde bylo možno důstojným způsobem uspořádat slavnost polského Řádu bílé orlice, bylo třeba vytvořit novou koncepci areálu.

Na procházce zahradním areálem můžete obdivovat více než 60 soch, mezi nimi figurální skupiny »Čtvero ročních období«, »Čtyři kontinenty« a »Čtyři živly«.

Podrobnosti o barokních zahradách Großsedlitz

Dále na zastávku C - pevnost Königstein, cca 16 km

Pevnost Königstein (C)

Od roku 1718 byl hrabě Wackerbarth také držitelem hodnosti vrchního velitele v pevnosti Königstein. Z důvodu sázky s falckým kurfiřtem nechal v roce 1725 postavit königsteinský obří vinný sud, který má objem 238 600 litrů. Od roku 2011 si mohou zájemci z řad návštěvníků denně ve 13:00 hodin prohlédnout jeho zvláštní repliku. Jedná se o instalaci ze skla a oceli za svitu světel a doprovodu hudby, která připomíná kdysi největší vinný sud na světě. Na posílení jsou podávána vína Saského státního vinařství zámek Wackerbarth.

Podrobnosti o pevnosti Königstein

Dále na zastávku D - hrad Stolpen: cca 28 km

Hrad Stolpen (D)

Také na hradě Stolpen byl hrabě Wackerbarth odpovědným vrchním velitelem. Do doby jeho úřadu spadá také uvěznění hraběnky Coselové. Bývalá metresa Augusta Silného začala být pro kurfiřta a polského krále politicky nebezpečná a byla proto až do své smrti téměř 50 let držena na hradě Stolpen. Hrabě Wackerbarth byl prý dokonalý gentleman a za zády Augusta Silného dosáhl zlehčení podmínek, za kterých byla vězněna. Z komnat hraběnky Coselové ve věži hradu je nádherný rozhled na Horní Lužici a Saské Švýcarsko.

Podrobnosti o hradu Stolpen