Bilé zlato
Největší vášeň saského krále

[Translate to Czech:]
Größere Kartenansicht

Vynález evropského porcelánu je historie osobností plných zvědavosti, touhy po vědění a sklonu ke krásným věcem. Je zde kurfiřt August Silný, který sice neměl mnoho vojenských úspěchů, o to více si však užíval krás života. Máme zde učence Ehrenfrieda Walthera von Tschirnhaus, jenž svými znalostmi fyziky, matematiky a mineralogie udává cíl alchymistickým pokusům. A konečně tu je i Johann Friedrich Böttger, lékárník a alchymista z Durynska, jenž velkou měrou přispěl k vynálezu bílého evropského tvrdého porcelánu, i když ne zcela dobrovolně. Kurfiřtovi to pomohlo poněkud ucpat obří díru ve státním rozpočtu. Avšak jeho nejlepším zákazníkem zůstal on sám ‒ ne nadarmo o sobě prohlašoval, že trpí »maladie de porcelaine«, porcelánovou chorobou.

Pevnost Drážďany (A)

Johann Friedrich Böttger na sebe upozornil svět opravdu povedeným kouskem: Tvrdil, že umí vyrábět zlato. K jeho pozdějšímu neštěstí se to mladému lékárníkovi věřilo. Panovníci se o něho ucházeli. Nakonec vyhrál zápas o něho August Silný a nechal Böttgera přivézt do Drážďan. V kasematech Pevnosti Drážďany se nacházelo tajné místo, na kterém Böttger sice nikdy nevyrobil zlato, za to však v lednu 1708 spolu s Tschirnhausem vyrobili první evropský tvrdý porcelán.

V drážďanské pevnosti, kterou August silný označoval za »Bastion Venus«, můžete dodnes zkoumat zbrojnice, podzemní mosty a nejstarší dochovanou bránu Drážďan.

Podobnosti o pevnosti Drážďany

Dále na zastávku B- zámek Albrechtsburg Míšeň cca 27 km

Zámek Albrechtsburg Míšeň (B)

Již v létě 1710 přeložil August Silný manufakturu na zámek Albrechtsburg v Míšni. Nabízel dostatečný prostor a především dobré podmínky pro utajení receptury na výrobu porcelánu.

Na nové trvalé výstavě na zámku opět ožije doba porcelánové manufaktury: Vypravuje v krátkosti napínavé příběhy za hluku řemeslníků, zaplňujícího celou místnost. V digitální laboratoři se můžete sami pokusit o výrobu porcelánu a vypálit si vlastnoručně vyrobenou nádobu. Mimořádná architektura první zámecké stavby v Německu a »malovaná obrázková kniha« vám navíc prozradí řadu zajímavostí o historii panství a země.

Podrobnosti o zámku Albrechtsburg Míšeň

Dále na zastávku C - drážďanský Zwinger: cca 26 km

Drážďanský Zwinger (C)

Celou krásu bílého zlata můžete vidět ve sbírce porcelánu v drážďanském Zwingeru. Většina sbírky obsahující na 20 000 exponátů pochází od Augusta Silného. Spatřit zde můžete porcelánové opice a lvy z rané míšeňské produkce a nejjemnější východoasijské porcelány ze 17. a 18. století.  Sbírka se řadí k největším a kvalitativně nejhodnotnějším svého druhu.U vchodu do Porcelánové sbírky v Pavilónu se zvonkohrou hraje 40 porcelánových zvonků několikrát denně díla Vivaldiho nebo Carl Maria von Webera.

Podrobnosti o drážďanském Zwingeru