Impresum

Saské státní zámky, hrady a zahrady (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen nezisková s.r.o)

Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden
Telefon +49 351 56391-1001
Telefax +49 351 56391-1009
service@schloesserland-sachsen.de
www.zeme-zamku-sasko.cz

Ředitel Dr. Christian Striefler
Obvodní soud Drážďany HRB 31354
IČO 203/145/03180

Za obsah zodpovídá podle § 6 MDStV (Státní smlouva mezi spolkovými zeměmi o mediálních službách) ředitel Dr. Christian Striefler.
Toto impresum platí také pro facebookovou stránku: www.facebook.com/Schloesserland.Sachsen

Koncepce, tvorba a Programování
webit! Gesellschaft für neue Medien mbH
Schandauer Straße 34 | Nemecko-01309 Dresden
www.webit.de

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat
Společnost Saské státní zámky, hrady a zahrady gGmbH (SBG gGmbH) klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Zavedli jsme technická a organizační opatření, která zajišťují dodržování předpisů na ochranu údajů.
Zákonné podklady
Společnost SBG gGmbH nabízí na webové stránce www.zeme-zamku-sasko.cz telekomunikační službu. Tento portál tímto podléhá ustanovením Zákona o telekomunikacích (TMG) Dále podléhá Zákonu na ochranu osobních informací Svobodného státu Sasko (Saský zákon na ochranu informací - SächsDSG)
Při stahování informací a prohlížení stránky www.zeme-zamku-sasko.cz nejsou ukládány žádné informace, které by mohly sloužit k identifikaci návštěvníků. Pro statistické účely používáme službu Google Analytics. IP adres nejsou zpracovávány v plném rozsahu, jsou ukládány pouze ve zkrácené formě.
Zadávání osobních dat
Pro používání kontaktních formulářů, objednávkových formulářů a dalších online služeb je třeba zadat osobní údaje (jméno, adresa, email). Veškeré osobní údaje jsou používány a ukládány pouze pro daný účel. V žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám.

Kontaktní formulář

Pokud nás chcete kontaktovat, použijte formulář, do kterého zadáte jméno, příjmení, email a zprávu, kterou nám chcete zaslat. Zprávy zasílané kontaktním formulářem nejsou automaticky zašifrovány. Bez zašifrování není možné vyloučit, že zasílané informace nemohou vidět třetí osoby.
Objednávkové formuláře
Abyste mohli dostávat informace nebo jiné materiály od společnosti SGB gGmbH, musíme mít k dispozici data, potřebná pro jejich zaslání. Data jsou shromažďována pouze pro účely zpracování objednávky a nejsou předávána třetím osobám. Osobní údaje, poskytnuté společnosti SBG v rámci objednávky budou využita následujícím způsobem:
Vyhodnocení pouze pro interní statistické účely
Využití pro optimalizaci ovladatelnosti (např. např. pokud nám zašlete informaci nebo máte otázky ke stavu objednávky)
Využití pro marketingové akce (jako např. newsletter), ke kterým jste poskytli váš souhlas.

Newsletter

Abyste mohli dostávat newsletter společnosti SGB gGmbH, je třeba zadat platnou emailovou adresu. Tato adresa je spolu s dalšími nastaveními newsletteru uložena v databázi a slouží k provozu této služby. Uvedená emailová adresa zároveň slouží pro uživatelský přístup k nastavení nebo odhlášení newsletteru.

Analýza stránek

Tyto internetové stránky používají službu internetové analýzy spolecnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics. Tato služba používá tzv. "cookies", textové soubory, které se uloží na Vašem pocítaci a které umožnují analyzovat, jak tyto internetové stránky používáte. Informace vytvorené souborem cookie o používání techto internetových stránek (vc. Vaší IP adresy) se prenáší na server spolecnosti Google v USA a zde se ukládá. Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání stránek, aby sestavil zprávu o aktivitách na internetových stránkách pro jejich provozovatele a aby poskytoval další služby spojené s používáním internetových stránek a internetu vubec. Google také muže tyto informace poskytnout tretím osobám, je-li to zákonem predepsané nebo pokud tyto tretí osoby tato data zpracovávají z poverení Google. Google v žádném prípade nespojí Vaši IP adresu s dalšími daty Google. Instalaci cookies mužete zabránit príslušným nastavením Vašeho prohlížece, upozornujeme však, že v tomto prípade se muže stát, že nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce techto webových stránek. Používáním techto stránek udelujete svuj souhlas se zpracováváním dat, která o Vás Google získá, výše uvedeným zpusobem a k výše uvedenému úcelu.

Toto opatření je spolufinancováno z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného poslanci Saského zemského sněmu.