Od věže k věži

Výhled z vyvýšeného místa odjakživa lidi fascinoval. Důležité budovy stavěli na kopcích nejen kvůli bezpečí, ale i proto, aby se mohli aspoň trochu přiblížit k nebi. To určitě také stálo za touhou létat.

Na této trase získáte impozantní přehled o Sasku-Zemi zámků z ptačí perspektivy. Přejeme vám hodně zábavy a nezapomeňte si vzít dalekohled.

Pevnost Königstein (A)

Jako koruna z kamene se tyčí pevnost Königstein nad Labem. 240 metrů vysoko nad řekou se může návštěvník oddávat výhledům, které objímají nejen Saské Švýcarsko. Ze skalního výběžku »Königsnase« (Králův nos) lze spatřit v dáli také vrcholky Českého Švýcarska. Za dobrého počasí je na západě viditelná i televizní věž v Drážďanech. Pevnost se dá dobýt různými způsoby: Kdo si chce svou energii schovat pro plošinu, na které je pevnost postavena, může se od dubna do října nechat vyvézt do vzdušných výšin panoramatickým výtahem. Odsud můžete kromě nádherné vyhlídky ale obdivovat ještě mnohem více:
Například nejhlubší studnu v Sasku nebo se můžete s průvodcem podívat na multimediální uměleckou instalaci někdejšího obřího sudu.

Podrobnosti o pevnosti Königstein

Dále na zastávku B - Rezidenční zámek Drážďany, cca 32 km

Residenční zámek Drážďany (B)

Pokud chcete získat poněkud jinou perspektivu barokních Drážďan, doporučujeme navštívit věž Hausmannsturm drážďanského zámku. V 67 metrech výšky máte dobrý rozhled nad městem a za dobrého počasí je vidět na jednu stranu až k míšeňskému hradu na kopci, na druhou pak až za Saské Švýcarsko. Věž je nejstarší dochovanou částí zámeckého areálu. Odtud měl věžník včas hlásit vzplanutí požáru. Na zámku se nacházejí proslulé sbírky jako klenotnice Grünes Gewölbe, pokladnice, Turecká komnata, významná sbírka osmanského umění. V Grafickém kabinetu jsou na výměnných výstavách prezentovány grafiky a fotografie známých umělců od Albrechta Dürera, Caspara Davida Friedricha až po Picassa.

Podrobnosti o Residenčním zámku Drážďany

Dále na zastávku C - zámek Hartenfels: cca 91 km

Zámek Hartenfels (C)

Kus po proudu Labe se v Torgavě nachází nejstarší dochovaný renesanční zámek v Německu. Areálu o čtyřech křídlech dominuje strážní věž z první poloviny 16. století. Spojuje pozdně gotické Albrechtovo křídlo se skvostným raně renesančním křídlem Johanna Friedricha. Odsud je pohádkový výhled na město a širou labskou krajinu. Za návštěvu stojí také medvědi, kteří jsou dodnes drženi v hradním příkopu. Na zámeckém nádvoří pak stojí návštěvník před pravým mistrovským dílem: velkým točitým schodištěm. Pokud po něm vystoupíte, zjistíte, že je postaveno bez nosného středního pilíře. Zámecký kostel je první nově postavený protestantský chrám. Zde byl poprvé přenesen duchovní program reformace do oblasti architektury a umění. Kostel vysvětil v říjnu 1544 sám Martin Luther.

Podrobnosti o zámku Hartenfels

Dále na zastávku D - hrad Gnandstein, cca 84 km

Hrad Gnandstein (D)

Tento hrad je nejlépe dochovaným románským obranným areálem v Sasku a jedním z mála rytířských hradů v Německu, kde stále můžete cítit duch dávných časů. Hradní věž, příkop, cimbuří, hradby - pevnost vysoko nad říčkou Wyhra je zkamenělým snem všech obdivovatelů středověku. 33 metrů vysoká hradní věž ve vnitřním hradním nádvoří, která je přístupná pro návštěvníky, nabízí báječný výhled na okolí města Kohren a směrem do Durynska. Rozsáhlý stavebně-archeologický výzkum a rekonstrukční práce mohly být před nedávnem ukončeny, takže se středověký areál opět může ukazovat ze své nejkrásnější stránky.

Podrobnosti o hradu Gnandstein

Dále na zastávku E - zámek Voigtsberg, cca 94 km

Hrad Schönfels (E)

Pyšný hrad byl založen pravěpodobně okolo roku 1200, když kolonizátoři začali osídlovat nové oblasti okolo řeky Pleisse. Ve 13. století byl Schönfels pod vládou fojtů, šlechtických rodin, které z pověření císaře vládly po nich nazvanému Fojtsku. Jen málokde se dochovala tak typická stavba hradu s hradbou dokola, předhradím, dolním hradem a jádrem v takové celistvosti a původním stavu. Díky své věži je hrad rozpoznatelný už zdaleka. Vznikl ve 13. století a od té doby se až dodnes beze změn tyčí nad hradem.

Podrobnosti o Burg Schönfels

Dále na zastávku F - zámek Voigtsberg, cca 42 km

Zámek Voigtsberg (F)

První stavební úpravy na území dnešního zámeckého areálu jsou prokazatelné už na začátku 13. století. V takzvané Staré části zámku Voigtsberg očekává návštěvníky Knížecí sál, kaple Sv. Jiřího s díly sakrálního umění a komnata Schlösserstube z roku 1637 s raně barokním trámovým stropem a nástěnnými malbami. V Rytířském sále se dochoval původní strop z tyčí ovinutých lepenicovou hlínou. Stavební úpravy krátce před rokem 1900 silně pozměnily vnější vzhled hradu. Zámek je zasazen do kopcovité krajiny Fojtska nedaleko saského Plavna a bavorského Hofu.

Podrobnosti o zámku Voigtsberg