Lovecká společnost

Zámek Lauenstein (A)

Vysoko na skalním výběžku střeží městečko Lauenstein zámek. Je to klenot saské renesanční architektury. Günther von Bünau zde nechal kolem roku 1600 postavit zámek se třemi křídly, který byl v minulých třech desetiletích zcela opraven a zrekonstruován. V hlavní budově zámku je dnes umístěno Muzeum východních Krušných hor. Je zde výstava, která představuje nejen lovecké zbraně, ale také pohled na lovecký život ve východních Krušných horách. Vystaveny jsou také nespočetné trofeje a vycpaná zvířata. Vrcholem je sokolnická stanice, která celoročně nabízí pestrý program. Zajímavé informace představuje také výstava o Georgu Bährovi, staviteli drážďanského kostela Frauenkirche, který vyrostl na Lauensteinu.

Podrobnosti o zámku Lauenstein

Dále na zastávku B - muzeum na zámku Klippenstein, cca 54 km

Zámek Klippenstein (B)

Zámek Klippenstein, který byl poprvé zmíněn na konci 13. století, má za sebou proměnlivou historii. Vévoda Mořic rozšířil v roce 1543 tehdejší hrad do podoby loveckého zámku. O tom dodnes svědčí Knížecí schodiště, které umožňovalo jezdcům přístup na koni do vyvýšeného jádra hradu. Vévoda Mořic zde pořádal velké lovy, v bohatých lesích bylo tehdy ještě mnoho divoké zvěře. Ve druhé polovině 18. století dostal zámek z velké části svoji současnou podobu. Od této doby je areál zámku využíván především jako sídlo úřadů. Už v roce 1953 je zde založeno vlastivědné muzeum, které bylo v posledních letech rozsáhle rekonstruováno a jako zámecké muzeum obdrželo novou koncepci. Vystaven je zde historický nábytek a zbraně, doklady o průmyslové historii Radebergu a jeho všedním životě.

Podrobnosti o muzeu na zámku Klippenstein

Dále na zastávku C - zámek Moritzburg, cca 28 km

Zámek Moritzburg (C)

Pohádkový vodní zámek nedaleko Drážďan přitahuje návštěvníky zblízka i zdaleka. Nejen kurfiřt Mořic, ale i August Silný zde pořádali velké lovy a skvělé slavnosti. Vybavení zámku je věnováno tématu dvorského lovu a ukazuje mnohé komnaty vyzdobené původními koženými tapetami. V jídelním sále se nachází více než 70 exponátů paroží červeného jelena, z nichž některá jsou 250 až 400 let stará. Řadí se tak k nejvýznamnějším na světě. V Monstrózním sále můžete obdivovat znetvořené paroží, dokonce i šestašedesateráka. Také historická sbírka porcelánu je tematicky zaměřená na lov. Představuje zejména míšeňský porcelán s loveckými motivy a zvířecí figury, tedy exponáty, které odpovídají původnímu určení Moritzburgu jako loveckého zámečku.

V zimě probíhá na zámku výstava o kultovním filmu »Tři oříšky pro Popelku«.

Podrobnosti o zámku Moritzburg

Dále na zastávku D - Zámek Augustusburg, cca 79 km

Zámek Augustusburg (D)

Zdaleka viditelný zámek nenese jen tak bezdůvodně přezdívku »Koruna Krušných hor«. Jeho stavba působí i po 400 letech z dálky stále impozantním dojmem. Zadavatelem stavby byl kurfiřt August »Starší«, dokončena byla v roce 1572 a brzy byla využívána jako lovecké sídlo. Sbírka zbraní zámku Augustusburg seznamuje s rozvojem a technikou loveckých zbraní od 17. do 20. století. Ornitologická výstava a expozice věnované lovné zvěři navazují na původní využití zámku jako lovecké rezidence. Návštěvníkům je přiblížen život zvířat prostřednictvím moderních informačních systémů a názorných diorámat. Každoročně je od Velikonoc až do konce října od úterý do neděle na sokolnickém dvoře předváděno lovecké mistrovství dravých ptáků.

Podrobnosti o zámku Augustusburg

 

Zní lesní rohy, psi vyvádějí, jezdci projíždějí tryskem podrostem - je odtroubeno k lovu. Na tom se po staletí nic nezměnilo.

Dodnes přitahuje lov mnohé lidi zvláštním kouzlem. Působí především díky svému spojení s přírodou: ticho lesa a splynutí se světem vegetace a zvěře. Lov je odpradávna součástí lidského života, slouží nejen k zajištění potravy, ale také určitým způsobem představuje rozptýlení. V Sasku, ale také v mnoha dalších knížectvích, byl les vlastnictvím panstva, jemuž také patřila veškerá zvěř, která se v něm vyskytovala.

Pokud se lesem pohybujete tiše a opatrně, můžete objevit a zažít mnoho zajímavých věcí:
Nemusíte jen slyšet zpěv ptactva, můžete také číst všelijaké stopy.