Prohlášení o ochraně dat

Společnost Saské státní zámky, hrady a zahrady gGmbH (SBG gGmbH) klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Zavedli jsme technická a organizační opatření, která zajišťují dodržování předpisů na ochranu údajů.

Zákonná ustanovení

Společnost SBG gGmbH nabízí na webové stránce www.zeme-zamku-sasko.cz telekomunikační službu. Tento portál tímto podléhá ustanovením Zákona o telekomunikacích (TMG) Dále podléhá Zákonu na ochranu osobních informací Svobodného státu Sasko (Saský zákon na ochranu informací - SächsDSG) Při stahování a prohlížení stránky www.schloesserland-sachsen.de nejsou ukládány žádné informace, které by mohly sloužit k identifikaci návštěvníků. Pro statistické účely používáme službu Google Analytics. IP adres nejsou zpracovávány v plném rozsahu, jsou ukládány pouze ve zkrácené formě.

Zadávání osobních údajů.

Využívání kontaktního formuláře, formuláře na objednávky a dalších online služeb předpokládá zadání osobních údajů (jméno, adresa, email), aby bylo možno vyplnit nabízené služby. Veškeré osobní údaje jsou používány a ukládány pouze pro daný účel. V žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám.

Kontaktní formuláře

Pokud nás chcete kontaktovat, použijte formulář, do kterého zadáte jméno, příjmení, email a zprávu, kterou nám chcete zaslat. Zprávy zasílané kontaktním formulářem nejsou automaticky zašifrovány. Bez zašifrování není možné vyloučit, že zasílané informace nemohou vidět třetí osoby.

Objednávkové formuláře

Abyste mohli dostávat informace nebo jiné materiály od společnosti SGB gGmbH, musíme mít k dispozici údaje, potřebné pro jejich zaslání. Tyto údaje budou sbírány pouze pro vyřízení objednávky a nebudou předány třetím osobám. Osobní údaje, poskytnuté společnosti SBG v rámci objednávky budou využita následujícím způsobem:

  •  Vyhodnocení pouze pro interní statistické účely 
  •  Využití pro optimalizaci ovladatelnosti (např. např. pokud nám zašlete informaci nebo odpovídáme na otázky ohledně stavu objednávky) 
  •  Využití pro marketingové akce (jako např. newsletter), ke kterým jste poskytli váš souhlas.

Vstupenka schlösserlandKARTE

Vaše osobní údaje, zejména vaše kontaktní údaje, zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky. Za účelem prověření bonity můžeme použít informace (např. také takzvanou hodnotu skóre) externích poskytovatelů služeb.

Newsletter

Abyste mohli dostávat newsletter společnosti SGB gGmbH, je třeba zadat platnou emailovou adresu. Tato adresa je spolu s dalšími nastaveními pro příjem newsletteru uložena v databázi a je základem pro provozování této služby. Uvedená emailová adresa zároveň slouží pro uživatelský přístup k nastavení nebo odhlášení newsletteru.

Změny můžete provést zde : http://www.schloesserland- sachsen.de/de/newsletter/besucher-interessierte/newsletter-aenderung-anforderung

Automatický sběr údajů

Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou internetovou službu společnosti Google Inc. (»Google«) Google Analytics používá takzvané »cookies«, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak používáte webovou stránku. Informace získané pomoci cookie o tom, jak využíváte tuto internetovou stránku, (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a zde ukládány. Před uložením bude vaše IP adresa zkrácena o poslední čísla, takže jednoznačné přiřazení k určité osobě již nebude možné. Google tyto informace používá pro vyhodnocení toho, jak využíváte internetovou stránku, aby mohl sestavit zprávu pro aktivitách na webové stránce pro jejího provozovatele a poskytnout další služby, spojené s využíváním internetu a webové stránky. Google také předá popřípadě informace třetím osobám, pokud je to zákonem vyžadováno nebo pokud třetí osoby tato data pro Google z jeho pověření zpracovávají. Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s ostatními daty společnosti Google Inc.. Ukládání cookies si můžete zablokovat příslušným nastavením vašeho prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tomto případě nemusí být možno využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Využíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu. Uživatelé mohou navíc zablokovat předávání a zpracování dat, generovaných cookies a týkajících se využívání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google, pokud si z následujícího odkazu stáhnete a instalujete příslušný plugin do prohlížeče. tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Právní upozornění

„Země zámků“ není ochotná a povinná se zúčastňovat mimosoudního řešení spotřebitelských sporů rozhodčími orgány. Platformu EU-komise na online urovnávání spotřebitelských sporů najdete na www.ec.europa.eu/consumers/odr Máte právo na informace o osobních údajích, týkajících se vaší osoby a také na opravu či vymazání nebo na omezení či nesouhlas se zpracováním a také právo na přenositelnost dat. Máte-li dotazy nebo stížnosti k ochraně údajů, můžete se obrátit na naši osobu pověřenou ochranou údajů (Datenschutz@schloesserland-sachsen.de) nebo na úřad na ochranu osobních údajů.

Sociální sítě

Při prohlížení stránek www.schloesserland-sachsen.de. nejsou standardně předávána jakákoliv data na zalinkované sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+). Neprobíhá tak tracking uživatelů třetími osobami. Kontakt k určité sociální síti bude vytvořen teprve tehdy, pokud se aktivně klikne na button sdílení na sociálních sítích. Přitom se vybraná sociální síť otevře v novém okně/tabu a přeneseny budou pouze následující údaje:

  • Adresa aktuální stránky na www.dresden.de 
  • Název stránky

Sociální sít zjistí na základě URL samostatně další obsahy stránky. Uživatelské údaje nebudou přeneseny. Identifikace uživatelského účtu probíhá v rámci sociální sítě a není součástí www.schloesserland-sachsen.de.