Evropská mládežnická ubytovna na zámku ColditzMísto vězení ubytování

Od první dochované zmínky o zámku Colditz již uplynulo téměř celé tisíciletí. Pevnost na řece Zwickauer Mulde tak patří mezi nejstarší zámecké stavby Saska. Dnes se v jednom křídle zámku nachází ubytovna pro mládež Europa- Jugendherberge Schloss Colditz. Zámecké prostory jsou plné života a veselého ruchu, ale tak tomu vždy nebývalo.

Poté, co zámek Colditz střídavě měnil majitele, připadl v roce 1404 do vlastnictví Wettinů. Ti si zde zřídili své reprezentativní sídlo. O století později město i se zámkem zničil požár. Během následujících tří století byl zámek hojně přestavován. Tato doba rozkvětu však náhle skončila v 18. století. Drážďanský dvůr shledal, že zámek není využíván tak, jak si doba žádá, nechal rozprodat inventář a zámek určil k běžnému užívání.

Chudobinec, blázinec, trestnice – s těmito pojmy se pojil další osud kdysi tak vznešené stavby. Colditz světově proslul během druhé světové války, kdy zde byli internováni spojenečtí důstojníci. Poté sloužil jako nemocnice a duch neblahé minulosti se začal pomalu vytrácet.

Zlé časy má Colditz snad již definitivně za sebou. S ubytovnou pro mládež Europa-Jugendherberge se na zámek vrátila radost a pohostinnost. Snad právě proto je také velmi moderní ubytovna, dnes již spíše hotel, oblíbeným místem hostů z celého světa.

VSTUPENKA SCHLÖSSERLANDKARTE

Kontakt

Hostel Europa-Jugendherberge na zámku Colditz
Schlossgasse 1 | 04680 Colditz

Kooperační partneři Státních zámků, hradů a zahrad Sasko

Telefon +49 (0) 34381 45010

E-Mail colditz@jugendherberge.de

Více informací nalezete na
www.colditz.jugendherberge.de

Ceny, tarify a otevírací doby

Otevírací doba: