Po stopách Augusta SilnéhoVíkendový výlet do Drážďan a okolí

Srdečně vítejte v Sasku - Zemi zámků. Očekává vás barokní nádhera a honosná pompa. Během víkendového výletu do Drážďan a okolí objevte kulturu barokních slavností a lovů v původních lokalitách. Putujte po stopách Augusta Silného, saského kurfiřta, krále polského a tvůrce barokní nádhery v labském údolí.

Staňte se hostem na letohrádcích a loveckých zámečcích saského kurfiřta Augusta Silného, které postavil slavný architekt Matthäus Daniel Pöppelmann. Srdečně vítejte u Augusta Silného na zámku Moritzburg, v drážďanském Zwingeru, zámku a parku Pillnitz a barokních zahradách Großsedlitz.

Zámek Moritzburg (A)

Zámek Moritzburg sice nese jméno svého prvního stavitele, kurfiřta Morice Saského, dnešní vzhled v podobě velkorysé symetrie a barokní nádhery však sahá k Augustovi Silnému a jeho staviteli Matthäusovi Danielu Pöppelmannovi. Z původního prostého loveckého zámečku tehdy místo prostoru pro výstřední radovánky vytvořili jeviště okázalých dvorských slavností. Na zámku je mimo jiné vystavena největší evropská sbírka loveckých trofejí a jedinečná Péřová komnata. Zámek sloužil jako pohádková kulisa legendárnímu filmu »Tři oříšky pro Popelku«. Nezapomeňte se podívat na nedaleký Bažantí zámeček Moritzburg a jediný maják v Sasku.

Dále na zastávku B - drážďanský Zwinger: cca 14 km

Drážďanský Zwinger (B)

V roce 1709 obdržel vrchní zemský stavitel Matthäus Daniel Pöppelmann od Augusta Silného zadání vytvořit v zahradě drážďanského Zwingeru oranžérii pro přezimování pomerančovníků a jiných rostlin pěstovaných ve velkých přenosných květináčích.  Později vznikla myšlenka využít areál drážďanského Zwingeru také pro dvorské slavnosti. Kultura barokních slavnostní nesloužila jen k zábavě dvorské společnosti, nýbrž především k předvádění bohatství a panovnické moci. V srpnu 2011 se před grandiózní barokní kulisou na nádvoří drážďanského Zwingeru poprvé konaly Zwingerské slavnostní hry a představily osudy krále Augusta Silného a jeho metresy Anny Constantie říšské hraběnky von Cosel.

Dále na zastávku C- zámek a park Pillnitz: cca 11 km

Zámek a park Pillnitz (C)

August Silný, kurfiřt a král, získal kdysi zámek Pillnitz pro svoji nejznámější metresu, Annu Constantii říšskou hraběnku von Cosel. Když později upadla v nemilost, August zde nechal zřídit horní a vodní palác podle plánů barokního architekta Matthäuse Daniela Pöppelmanna. V grandiózním, přímo na břehu Labe položeném zámku a areálu parku, naleznete 250 let starou japonskou kamélii, oranžérii a v novém lesku povstalý Pavilón palem.

Dále na zastávku D - barokní zahrady Großsedlitz: cca 14 km

Barokní zahrady Großsedlitz (D)

V Großsedlitzu plánoval August Silný a jeho zahradní architekt Zacharias Longuelune saskou obdobu Versailles. Z důvodu nedostatku financí musely být práce zastaveny a zámek navržený Pöppelmannem nebyl nikdy postaven. I když měl barokní areál původně pokrýt plochu 96 hektarů, nakonec jich bylo upraveno pouze 12. Ale i díky těmto pouhým 12 ha se v Großsedlitzu odehrál nejdůležitější počin v oblasti úprav zahrad v 18. století v Sasku. Dnes se tento areál, plný velkoryse plánovaných teras se dvěma oranžériemi, vodotrysky a cca 60 sochami, jeví jako nádherné dílo zahradnického umění, které zve návštěvníky k poklidným procházkám.

Tipy na přenocování

V pohostinném Sasku se vám otvírají mnohé dveře, abyste si mohli dočasně užít panského života. Vyzkoušejte si roli zámeckého pána nebo hradní paní.

Soukromě provozovaný Zámecký hotel Drážďany-Pillnitz leží pouhých pár kroků od mnoha malých i velkých architektonických a botanických atrakcí, které utvářejí rozmanitost jedinečného zámeckého areálu.

V zámeckém parku v Pillnitz si můžete pronajmout dva prázdninové domky . Ve stylu venkovského domku postavená "Malá strážnice" nabízí místo až pro čtyři osoby. "Trubačský pavilón" ve stylu zahradního domku je zejména vhodný pro romantický a klidný pobyt pro dvě osoby.

Původní panské sídlo Augusta Silného, Penzion »Zur Königlichen Ausspanne« (»U Královského odpočinku«) stojí cca 4 km od zámku Pillnitz. Malebné labské nivy se nalézají přímo před jeho branami. Pamětihodnosti drážďanského centra jsou vzdáleny 20 minut pohodlné jízdy autobusem, vlakem nebo parníkem.

Přejeme vám královskou zábavu!

Kulinářský tip

Barokní zámek a zahrady zámek Wackerbarth mají romantickou polohu uprostřed radebeulských vinic nedaleko od zámku Moritzburg u Drážďan. Vlastní produkce vynikajících vín a sektů nabízí požitek pro všechny vaše smysly. Nejstarší saská manufaktura na výrobu sektu se nachází na zámku Wackerbarth a vybrané saské hrozny zpracovává k požitkům nejvyšší jakosti: víno zde zraje klasickou metodou v lahvích "Gräfin Cosel Rosé suché".

VSTUPENKA SCHLÖSSERLANDKARTE

Království za výlet