Po stopách Augusta SilnéhoVíkendový výlet do Drážďan a okolí

Srdečně vítejte v Sasku - Zemi zámků. Očekává vás barokní nádhera a honosná pompa. Během víkendového výletu do Drážďan a okolí objevte kulturu barokních slavností a lovů v původních lokalitách. Putujte po stopách Augusta Silného, saského kurfiřta, krále polského a tvůrce barokní nádhery v labském údolí.

Staňte se hostem na letohrádcích a loveckých zámečcích saského kurfiřta Augusta Silného, které postavil slavný architekt Matthäus Daniel Pöppelmann. Srdečně vítejte u Augusta Silného na zámku Moritzburg, v drážďanském Zwingeru, zámku a parku Pillnitz a barokních zahradách Großsedlitz.

Zámek Moritzburg (A)

Zámek Moritzburg sice nese jméno svého prvního stavitele, kurfiřta Morice Saského, dnešní vzhled v podobě velkorysé symetrie a barokní nádhery však sahá k Augustovi Silnému a jeho staviteli Matthäusovi Danielu Pöppelmannovi. Z původního prostého loveckého zámečku tehdy místo prostoru pro výstřední radovánky vytvořili jeviště okázalých dvorských slavností. Na zámku je mimo jiné vystavena největší evropská sbírka loveckých trofejí a jedinečná Péřová komnata. Zámek sloužil jako pohádková kulisa legendárnímu filmu »Tři oříšky pro Popelku«. Nezapomeňte se podívat na nedaleký Bažantí zámeček Moritzburg a jediný maják v Sasku.

Dále na zastávku B - drážďanský Zwinger: cca 14 km

Drážďanský Zwinger (B)

V roce 1709 obdržel vrchní zemský stavitel Matthäus Daniel Pöppelmann od Augusta Silného zadání vytvořit v zahradě drážďanského Zwingeru oranžérii pro přezimování pomerančovníků a jiných rostlin pěstovaných ve velkých přenosných květináčích.  Později vznikla myšlenka využít areál drážďanského Zwingeru také pro dvorské slavnosti. Kultura barokních slavnostní nesloužila jen k zábavě dvorské společnosti, nýbrž především k předvádění bohatství a panovnické moci. V srpnu 2011 se před grandiózní barokní kulisou na nádvoří drážďanského Zwingeru poprvé konaly Zwingerské slavnostní hry a představily osudy krále Augusta Silného a jeho metresy Anny Constantie říšské hraběnky von Cosel.

Dále na zastávku C- zámek a park Pillnitz: cca 11 km

Zámek a park Pillnitz (C)

August Silný, kurfiřt a král, získal kdysi zámek Pillnitz pro svoji nejznámější metresu, Annu Constantii říšskou hraběnku von Cosel. Když později upadla v nemilost, August zde nechal zřídit horní a vodní palác podle plánů barokního architekta Matthäuse Daniela Pöppelmanna. V grandiózním, přímo na břehu Labe položeném zámku a areálu parku, naleznete 250 let starou japonskou kamélii, oranžérii a v novém lesku povstalý Pavilón palem.

Dále na zastávku D - barokní zahrady Großsedlitz: cca 14 km

Barokní zahrady Großsedlitz (D)

V Großsedlitzu plánoval August Silný a jeho zahradní architekt Zacharias Longuelune saskou obdobu Versailles. Z důvodu nedostatku financí musely být práce zastaveny a zámek navržený Pöppelmannem nebyl nikdy postaven. I když měl barokní areál původně pokrýt plochu 96 hektarů, nakonec jich bylo upraveno pouze 12. Ale i díky těmto pouhým 12 ha se v Großsedlitzu odehrál nejdůležitější počin v oblasti úprav zahrad v 18. století v Sasku. Dnes se tento areál, plný velkoryse plánovaných teras se dvěma oranžériemi, vodotrysky a cca 60 sochami, jeví jako nádherné dílo zahradnického umění, které zve návštěvníky k poklidným procházkám.

Tipy na přenocování

V pohostinném Sasku se vám otvírají mnohé dveře, abyste si mohli dočasně užít panského života. Vyzkoušejte si roli zámeckého pána nebo hradní paní.

Soukromě provozovaný Zámecký hotel Drážďany-Pillnitz leží pouhých pár kroků od mnoha malých i velkých architektonických a botanických atrakcí, které utvářejí rozmanitost jedinečného zámeckého areálu.

V zámeckém parku v Pillnitz si můžete pronajmout dva prázdninové domky . Ve stylu venkovského domku postavená "Malá strážnice" nabízí místo až pro čtyři osoby. "Trubačský pavilón" ve stylu zahradního domku je zejména vhodný pro romantický a klidný pobyt pro dvě osoby.

Původní panské sídlo Augusta Silného, Pension »Zur Königlichen Ausspanne« (»U Královského odpočinku«) stojí cca 4 km od zámku Pillnitz. Malebné labské nivy se nalézají přímo před jeho branami. Pamětihodnosti drážďanského centra jsou vzdáleny 20 minut pohodlné jízdy autobusem, vlakem nebo parníkem.

Také v Moritzburgu můžete královsky přenocovat.  Kurfiřtská Lesní hospoda v Moritzburgu spojuje přírodu a kulturu v malebné poloze nedaleko Bažantího zámečku.

Přejeme vám královskou zábavu!

Kulinářský tip

Barokní zámek a zahrady zámek Wackerbarth mají romantickou polohu uprostřed radebeulských vinic nedaleko od zámku Moritzburg u Drážďan. Vlastní produkce vynikajících vín a sektů nabízí požitek pro všechny vaše smysly. Nejstarší saská manufaktura na výrobu sektu se nachází na zámku Wackerbarth a vybrané saské hrozny zpracovává k požitkům nejvyšší jakosti: víno zde zraje klasickou metodou v lahvích "Gräfin Cosel Rosé suché".