Bilé zlato

Jak jeden lékárník změnil svět: historie, psaná osobami plnými zvědavosti, vědychtivosti a lásky ke krásným věcem. Objeví se v ní kurfiřt August Silný, který sice užívá krás života, avšak jeho vojenské úspěchy nestojí za řeč. A je zde také učenec z Horní Lužice, Ehrenfried Walther von Tschirnhaus. Ten se vyznal nejen ve fyzice a matematice, ale také v mineralogii a alchymii. Johann Friedrich Böttger, lékárník a alchymista z Durynska, přispěl velkou měrou, k vynálezu bílého evropského tvrdého porcelánu, i když ne zcela dobrovolně.  To, co společně vynalezli, mělo mít pro kurfiřta velké důsledky. Obří díru ve státní pokladně tak šlo trochu ucpat. Jednu slabost však nahradila jiná – »maladie de porcelaine«, porcelánová nemoc.

Budeme-li se zabývat historií bílého zlata, dozvíme se mnoho zajímavých věcí. I dnes můžete navštívit místa, kde se odehrávala a velkou část sbírky porcelánu saského kurfiřta. Nechte se nakazit »maladie de porcelaine«, porcelánovou nemocí.

Pevnost Drážďany (A)

Johann Friedrich Böttger na sebe upozornil svět opravdu povedeným kouskem: Tvrdil, že umí vyrábět zlato. Jako vyučenému lékárníkovi mu to lidé věřili, proto není divu, že se o něho brzy začali ucházet panovníci. Spor o mladého muže nakonec rozhodl August Silný a nechal Böttgera přivézt do Drážďan. Hledání vhodného místa pro výrobu zlata skončilo v kasematech drážďanské pevnosti. Zde byly dokonalé předpoklady pro provádění přírodovědných experimentů v klidu a za nejpřísnějšího utajení. V lednu 1708 Johann Friedrich Böttger ve spolupráci s von Tschirnhausem vynalezl evropský porcelán. V drážďanské pevnosti, kterou August silný označoval za »Bastion Venus«, můžete dodnes zkoumat zbrojnice, podzemní mosty a nejstarší dochovanou bránu Drážďan.

Dále na zastávku B- zámek Albrechtsburg Míšeň cca 27 km

Zámek Albrechtsburg Míšeň (B)

Již v létě 1710 přeložil August Silný manufakturu na zámek Albrechtsburg v Míšni. Zde bylo dost místa a především mohla zde být receptura výroby porcelánu uchována v tajnosti.
Na nové trvalé výstavě opět ožije doba porcelánové manufaktury: Kdo bude dávat pozor, může sledovat historii výroby porcelánu v podobě malých napínavých vyprávění a zaslechnout zvuky, které práci řemeslníků provázely. Pro velké i malé návštěvníky je zajímavá také návštěva digitální laboratoře: Zkuste i vy, jak se vyrábí porcelán, a vypalte si vlastnoručně zformovanou nádobu. Na zámku Albrechtsburg se také dozvíte další informace o mimořádné architektuře první zámecké stavby v Německu a můžete se nechat přenést do »malované obrázkové knihy«, která vám bude vyprávět o dějinách země a historii jejích pánů.

Podrobnosti o zámku Albrechtsburg Míšeň

Dále na zastávku C - drážďanský Zwinger: cca 26 km

Drážďanský Zwinger (C)

Celou krásu bílého zlata můžete vidět ve Sbírce porcelánu Státních uměleckých sbírek ve Zwingeru. Sbírku založil v roce 1715 August Silný a dnes obsahuje přibližně 20 000 uměleckých děl z porcelánu. Uvidíte nejen porcelánová zvířata v životní velikosti jako opice a lvy z míšeňské produkce, ale také nejjemnější tradiční východoasijský porcelán, převážně ze 17. a 18. století. Ne nadarmo se sbírka řadí k největším a nejhodnotnějším svého druhu.
Porcelán však nepředstavuje požitek pouze pro oči, na své si přijdou i uši: Na nádvoří Zwingeru se hned u vstupu do sbírek porcelánu nalézá pavilon se zvonkohrou. 40 porcelánových zvonků vyrobených v Míšni několikrát denně těší návštěvníky Zwingeru melodiemi Vivaldiho nebo Carla Marii von Webera.

Další tipy na výlet

»Zkřížené meče«, značka manufaktury, se dodnes v Míšni malují na vzácné kusy. V Domě zážitků Míšeň® si můžete nechat přesně vysvětlit, jak se bílé zlato vyrábí. Zde se také nalézá nejobsáhlejší sbírka míšeňského porcelánu®, kterou si můžete prohlédnout od jejího počátku v roce 1710 až do současnosti.

Ve sbírce minerálií na zámku Freudenstein ve Freibergu se můžete vydat po stopách materiálu, ze kterého se bílé zlato vyrábí: Kaolín, živec a křemen.

Ve historické sbírce "Porzellanquartier" v barokním zámku Moritzburg se můžete od dubna do října podívat na prohlídku především míšeňského porcelánu® s loveckými motivy a zvířecími figurkami, tedy díly, které odpovídají dávnému účelu zámku Moritzburg jako loveckého zámečku.

Johann Friedrich Böttger byl také na pevnosti Königstein, nicméně ne zcela dobrovolně. August Silný ho nechal převézt ze zámku Albrechtsburg v Míšni do »saské Bastilly«, neboť se obával, že švédský král Karel XII. by mohl »alchymistu« dát unést. Z bezpečnostních důvodů byl Böttger v roce 1706 přivezen inkognito jako »pán se třemi služebníky« a po dobu jednoho roku držen ve vězení v Georgenburgu. Zde jej připomíná busta.

Během krátké procházky od pevnosti Drážďany ke Zwingeru procházíte okolo malé uličky: Augustusstraße. Zde můžete vidět Knížecí průvod, největší porcelánový obraz na světě. Na více než 100 metrech se představují panovníci Saska z rodu Wettinů na více než 23 000 kachlích z míšeňského porcelánu.

Tip na přenocování

Soukromě provozovaný Zámecký hotel Drážďany-Pillnitz leží pouhých pár kroků od mnoha malých i velkých architektonických a botanických atrakcí, které utvářejí rozmanitost jedinečného zámeckého areálu.

Původní panské sídlo Augusta Silného,  Penzion »Zur Königlichen Ausspanne« (»U Královského odpočinku«) stojí přibližně 2,5 km od zámku Pillnitz. Pamětihodnosti drážďanského centra, například sbírka porcelánu nebo knížecí průvod, jsou vzdáleny 20 minut pohodlné jízdy autobusem, vlakem nebo parníkem.

VSTUPENKA SCHLÖSSERLANDKARTE

Království za výlet