Zahrady králů

Projděte se nejkrásnějšími zahradami v Sasku, nechte se opájet vůněmi, objevíte nečekané výhledy a získáte netušené vědomosti.

Uvolněte se v rozsáhlých zahradách nebo se pomalu procházejte za svitu slunce – jako doprovod vám bude znít šumění vodotrysků.

Domů si pak můžete vzít i kousek Země zámků: přímo na místě můžete získat záhonové lemovky z Bad Muskau, výhonky kamélie z Pillnitz a letničky nebo azalky z Weesensteinu.

[Translate to Czech:]

Park knížete Pücklera v Bad Muskau (A)

Knížete Hermanna von Pückler-Muskau lze označit za pravého umělce. Dokázal skládat barvy svého »přírodního malířství« takovým způsobem, že dnes v parku v Muskau působí úžasným dojmem za každého osvětlení. Kníže Pückler-Muskau se nechal inspirovat anglickými zahradními architekty a na ploše 830 hektarů vytvořil umělecké dílo, které harmonicky spojuje zdánlivě nekonečnou krajinu s jejím optickým středem, Novým zámkem. Park v Muskau, který je od roku 2004 zapsán na seznamu UNESCO jako německo-polské světové dědictví, můžete pohodlně prozkoumat například ze sedačky kočáru nebo na kole. Poznáte tak, jak Pückler s pomocí dubů, lip, buků a topolů, rozlehlých luk, chytře vymyšlených cest a květinové zahrady okolo zámku vytvořil působivé dílo zahradnického umění. Budete-li si potřebovat udělat po návštěvě výstavy na zámku přestávku, můžete si v kavárně dopřát slavnou knížecí zmrzlinu.

Podrobnosti o parku knížete Pücklera v Bad Muskau

Dále na zastávku B - barokní zahrada Zabeltitz, cca 108 km

Barokní zahrada Zabeltitz (B)

Barokní zahrada Zabeltiz patří k největším a nejvýznamnějším parkovým areálům podle francouzském vzoru, které se v Sasku ve svých základních rysech dochovaly. Od roku 1728 vznikla zahrada ve své dnešní podobě ze zadání říšského hraběte von Wackerbartha. Její tvář jí vtiskl dvorní staitel Augusta Silného, Johann Christoph Knöffel. Je založena přísně symetricky a je pravidelně rozdělena krásnými lipovými a kaštanovými alejemi, které doprovázejí živé ploty, boskety, rondely s pískovcovými sochami a jedinečný systém rybníků.

Podrobnosti o Barokní zahrada Zabeltitz

Dále na zastávku C - Drážďanský Zwinger, cca 53 km

Drážďanský Zwinger (C)

V roce 1709 obdržel vrchní zemský stavitel Matthäus Daniel Pöppelmann od Augusta Silného zadání vytvořit v zahradě drážďanského Zwingeru oranžérii pro přezimování pomerančovníků a jiných rostlin pěstovaných ve velkých přenosných květináčích. Později vznikla myšlenka využít areál drážďanského Zwingeru také pro dvorské slavnosti. Kultura barokních slavnostní nesloužila jen k zábavě dvorské společnosti, nýbrž především k předvádění bohatství a panovnické moci. V srpnu 2011 se před grandiózní barokní kulisou na nádvoří drážďanského Zwingeru poprvé konaly Zwingerské slavnostní hry a představily osudy krále Augusta Silného a jeho metresy Anny Constantie říšské hraběnky von Cosel.

Podrobnosti o drážďanském Zwingeru

Dále na zastávku D- zámek a park Pillnitz: cca 13 km

Zámek a park Pillnitz (D)

Každý rok probouzí první jarní pocity karmínově červená kamélie v parku v Pillnitz. Doporučujeme prohlídku anglické a holandské parkové zahrady s průvodcem, kde se seznámíte s botanickou sbírkou rodu Wettinů. Botanickou raritou je více než 250 let stará pillnitzká kamélie, která od února do dubna ukazuje v ochranném skleníku své karmínově červené květy.
Obdivovat můžete také zajímavé šeříky s točitými kmeny a nejstarší citronovník v Německu, kterému je více než 250 let . V Pavilonu palem, který byl postaven v roce 1861 a renovován v roce 2009, se nacházejí mimo jiné strelitzie, protey a „klokaní tlapky“. Výhonky slavné kamélie si můžete koupit vždy od února a položit tak třeba základy pro novou dynastii kamélií.

Podrobnosti o zámku a parku Pillnitz

Dále na zastávku E - barokní zahrady Großsedlitz, cca 13 km

Barokní zahrady Großsedlitz (E)

Malé Versailles vítá návštěvníky nedaleko Drážďan. Poté, co mu park říšský hrabě von Wackerbarth v roce 1723 prodal, kurfiřt August Silný ho nechal přestavět podle francouzského vzoru. Z původně plánovaných 96 hektarů bylo realizováno pouze 12, ty však fascinují návštěvníky o to více. Rozsáhlý terasovitý pozemek je dnes uměleckým dílem zahradnictví se dvěma oranžériemi, mnoha vodotrysky a přibližně 60 sochami; mezi nimi je Čtvero ročních období, Héra a Zeus. Každý rok na jaře je do parku z oranžérií přeneseno 400 rostlin v květináčích a zdobí ho tak jako žádný jiný park na světě. S více než 100 pomerančovníky se sbírka v Großsedlitz řadí k největším v německojazyčné oblasti. Limitovanou edici domácího hořkého pomerančového džemu můžete získat v návštěvnickém středisku v Horní oranžérii.

Podrobnosti o barokních zahradách Großsedlitz

Dále na zastávku F - Zámek Weesenstein, cca 8 km

Zámek Weesenstein (F)

Barokním dojmem působící a francouzským slohem inspirovaný zámecký park se vine ke v jádru středověkému hradnímu areálu, ze kterého v průběhu staletí vyrostl impozantní zámecký komplex.
Odpočiňte si na procházce květinovou zahradou mezi cypřišky hrachonosnými. Stálým průvodcem vám bude řeka Müglitz, která park rozděluje na dvě části. V roce 2002 park takřka zcela zničila povodeň. V neposlední řadě lze poděkovat okamžité pohotovosti mnoha dobrovolných pomocníků, že park nyní opět může působit svým věhlasným půvabem. Skvostně se ukazuje také zámek, jehož muzeum zve k cestě 800 lety zámecké historie. Reprezentativní komnaty jsou významné z kulturně-historického hlediska, bohatě vybavené původním mobiliářem, zdobnými doplňky a především historicky hodnotnými tapetami, které nemají srovnání i mimo hranice Saska.

Podrobnosti o zámku Weesenstein

Dále na zastávku G - Klášterní park Altzella, cca 54 km

Klášterní park Altzella (G)

Sukovité staré stromy, spletité stezky, pohádkové luhy – park v Altzelle vypadá, jako by pocházel z jiného světa. Návštěvníky fascinuje a zve k pobytu nejen zřícenina středověkého kláštera, ale i romantická atmosféra anglického krajinného parku. Založen byl v roce 1162 markrabětem Ottou Míšeňským a ve středověku to byl nejvýznamnější klášter v regionu. Z tohoto důvodu povýšil cisterciácký klášter na rodinné pohřebiště rodu Wettinů – dnes ještě můžete spatřit čtyři náhrobní desky zakladatelské rodiny. Mniši po téměř 400 letech rozkvětu klášter v období reformace opustili a nechali ho, aby se rozpadl. Dnes se okolo romantické zříceniny usadily nejen petrklíče, orlíčky a dymnivky, zasázeny zde byly také lesní buky, které dotvářejí malebnost areálu. Zřícenina je citlivě zasazena do krajinného parku s mnoha průhledy jak uvnitř areálu, tak do okolní krajiny.

Podrobnosti o klášterním parku Altzella

Dále na zastávku H - zámek a park Lichtenwalde, cca 35 km

Zámek a park Lichtenwalde (H)

Nedaleko Saské Kamenice (Chemnitz) zve zámek Lichtenwalde s jedním z nejkrásnějších parkových areálů Německa návštěvníky na „schůzku s uměním“. Hned vedle zámku se nachází vstup do deset hektarů velkého parku, který vznikl v období přechodu baroka k rokoku. Podél více průhledových cest, které tvoří osy, se rozkládají jednotlivé zahrady se skvostnými alejemi, koncertními náměstíčky a historickými vodotrysky. Zvláště půvabná je poloha na svahu tohoto parku dochovaného v původním stavu, která umožňuje překvapující pohledy do údolí řeky Zschopau. Nově koncipované muzeum „Schatzkammer“ (pokladnice) celoročně představuje exponáty dálných kultur, které jsou zčásti několik tisíc let staré a mají neocenitelnou kulturně historickou hodnotu.

Podrobnosti o zámku a parku Lichtenwalde

Dále na zastávku I - Královský areál lázní Bad Elster, cca 115 km

Královský areál lázní Bad Elster (I)

Historický lázeňský park, založený okolo roku 1850 ve stylu anglického krajinného parku, je díky svým 6 různým parkovým oblastem důležitou součástí Královských lázní Bad Elster a řadí se k nejkrásnějším parkům v Německu. Společně s působivou architekturou z grunderského období a secese zde existuje harmonický soubor, který kdysi založili nejvýznamnější zahradní architekti v Evropě. Tisíce návštěvníků přitom cestují každý rok do Bad Elster především za slavnými kvetoucími rododendrony.

Podrobnosti o Královský areál lázní Bad Elster