Procházka s hrabětem Wackerbarthem

Zámek Wackerbarth (A)

Christoph August von Wackerbarth v roce 1727 odkoupil od místních naundorfských sedláků 23 polních a svažitých pozemků. Johann Christoph Knöffel zřídil podle Wackerbarthova zadání barokní areál s panským domem, velkorysou zahradou a letohrádkem Belvedere mezi vinicemi, takže Wackerbarth se již za dva roky po odchodu z dvorské služby mohl na stáří nastěhovat na své okázalé sídlo.

Od té doby zámek Wackerbarth působí ve dvojím smyslu na požitkáře a přátele středomořského životního stylu. Romantická poloha uprostřed radebeulských vinic a vlastní výroba vynikajících vín a sektů nabízí návštěvníkům požitek pro všechny smysly. Vychutnejte si skvělé menu s domácími víny v hostinci a vydejte se spolu s našimi hostiteli na napínavou prohlídku naší manufaktury na výrobu vín a sektu. Vše pro milovníky vína naleznete závěrem na lehké procházce zámeckým obchodem.

Zde se také až do 31. října můžete dozvědět další zajímavosti ze života hraběte. Na výroční výstavě na zámku Wackerbarth můžete například také nahlédnout do originálního vydání životopisu hraběte z roku 1738.

Podrobnosti o zámku Wackerbarth

Dále na zastávku B - barokní zahrady Großsedlitz, cca 30 km

Barokní zahrady Großsedlitz (B)

Hrabě již v roce 1719 zamýšlel pořídit si své sídlo na stáří – tím místem však neměl být Radebeul, nýbrž Großsedlitz. Již osm let před zahájením stavby zámku Wackerbarth pověřil sastého stavitele Knöffela stavbou zámku se zahradou. Zároveň bylo až 1000 vojáků nasazeno na úpravu údolní krajiny. Tak mohl být již v roce 1720 dokončen zámek a 1721 dolní oranžérie. To zjevně zanechalo dojem: již v roce 1723 od hraběte odkoupil zámek a zahradu prostřednictvím tajné smlouvy August Silný. Oficiálním stavebníkem zůstal hrabě Wackerbarth, přestavby však již probíhaly podle Augustových návrhů. Aby zde bylo možno důstojným způsobem uspořádat slavnost polského Řádu bílé orlice, bylo třeba vytvořit novou koncepci areálu. Při procházce parkovým areálem můžete obdivovat více než 60 soch zdobí cích zahradu. Nezapomenutelná jsou sousoší jako »Čtvero ročních období«, »Čtyři světadíly« a »Čtyři živly«.

Podrobnosti o barokních zahradách Großsedlitz

Dále na zastávku C - pevnost Königstein, cca 16 km

Pevnost Königstein (C)

Od roku 1718 byl hrabě Wackerbarth také držitelem hodnosti v pevnosti Königstein. Magdalenin hrad, postavený v první polovině 17. století uprostřed pevnostního areálu, chránil jedinečný poklad: Z důvodu sázky s falckým kurfiřtem nechal hrabě v roce 1725 postavit königsteinský obří vinný sud, který má objem 238 600 litrů. Od roku 2011 si mohou návštěvníci denně ve 13 hodin prohlédnout jeho repliku. Nejedná se však již o stavbu ze dřeva. V místnosti je za svitu světel a doprovodu hudby umístěna instalace ze skla a oceli, která připomíná kdysi největší vinný sud na světě. Pro posílení zde máme sklenice s vyobrazením historického obřího sudu naplněné vínem nebo vinným moštem ze Saského státního vinařství zámek Wackerbarth.
Projděte se pak ještě jednou podél pevnostní zdi a vychutnejte si báječný výhled na Saské Švýcarsko. Již v době, kdy hrabě žil, tato vyhlídka stála za návštěvu.

Podrobnosti o pevnosti Königstein

Dále na zastávku D - hrad Stolpen: cca 28 km

Hrad Stolpen (D)

Také na hradě Stolpen byl hrabě Wackerbarth vrchním velitelem. Tvář pevnosti změnili v průběhu času nejen husité, Švédové, Prusové a Francouzi, zasáhly ji také morové rány a požáry. Avšak opravdové proslulosti dosáhl hrad nikoli díky válkám a katastrofám, nýbrž díky intrikám na saském dvoře, jimž Stolpen vděčí za svoji nejslavnější vězeňkyni, která zde také strávila nejdelší dobu: hraběnku Coselovou. Bývalá milovaná metresa Augusta Silného začala být pro kurfiřta politicky nebezpečná a byla držena na hradě Stolpen. Její záležitosti se musel po více než čtyřicet let jejího věznění také zabývat hrabě Wackerbarth. Byl prý dokonalý gentleman a za zády Augusta Silného dosáhl zlehčení podmínek, za kterých byla vězněna. Ještě dnes mají návštěvníci nádherný výhled na Horní Lužici i na Saské Švýcarsko.

Podrobnosti o hradu Stolpen

Christoph August von Wackerbarth se narodil 22. března 1662 v Kogelu poblíž města Schwerin a ve 23 letech přišel do Drážďan. Kurfiřt Jan Jiří II. si brzy povšiml rozsáhlého vzdělání mladého pážete a umožnil mu vzdělávací cesty po Itálii, Řecku a Maďarsku. Své rozsáhlé vědomosti prokázal především ve vojenských záležitostech, zejména pokud jde o organizaci a výcvik vojáků. Hrabě se zajímal také o malířství a stavebnictví. Jako generální intendant a vrchní inspektor všech civilních a vojenských budov měl dohled a velký vliv na stavbu chrámu Frauenkirche nebo Japonského paláce. Jako generální adjutant saské armády, generální intendant stavitelství v Sasku a guvernér města Drážďany byl hrabě Wackerbarth jednou z nejvlivnějších osob u dvora a blízký důvěrník Augusta Silného. Po celém Sasku lze dodnes poznat stopy jeho činnosti. Za krásného počasí se můžete kochat například při procházce romantickým sídlem zámkem Wackerbarth nebo pevností Königstein trůnící vysoko nad Labem. Přejeme vám přitom mnoho zábavy!

[Translate to Czech:]